Tips redaksjonen
16.05.2012

Verktøy for vekst

Regjeringen har nylig lagt frem St.meld. nr. 22, som legger føringer for regjeringens fremtidige næringspolitikk. Innovasjon Norge og SIVA skal spille en sentral rolle. Tiltakene som er skissert i stortingsmeldingen, skal gjøre norsk næringsliv bedre rustet til å møte utfordringer på markedene der aktører fra hele verden kjemper om de samme kundene. Blant tiltakene er opprettelsen av inntil seks nye landsdekkende såkornfond. Vi snakker ikke om landbrukspolitikk, men om å gi innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter starthjelp og å bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer. Det legges også opp til å styrke Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid. Regjeringen ser Asia og Afrika som vekstmarkeder. Regjeringen ønsker videre å bidra til at utenlandske selskaper kan investere i Norge og derved skape arbeidsplasser og vekst. Invest in Norway heter enheten som skal tilrettelegge dialog mellom internasjonale selskaper som vurderer å etablere seg i Norge og norske myndigheter. Det er mange bra tanker her. Vi kan ikke bare lene oss på olje- og gassvirksomheter, men må ha vekst på andre områder også, og da kan det være godt å ha staten som støttespiller. Så takk skal du ha Trond Giske for et nyttig initiativ.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1