Meny
14.02.2012

Nytt ERP-system øker konkurransekraften

Loyds Industri AS i Sarpsborg investerte i nytt forretningssystem i 2010 samtidig som de flyttet inn i nye produksjonslokaler.
– Vi var avhengig av et forretningssystem som kunne håndtere hurtige omstillinger og korte tidsfrister. I januar 2011 gikk vi i full drift med Microsoft Dynamics AX fra Axdata, sier innkjøps- og logistikkansvarlig Ola Kvam i Loyd Industri og innleid konsulent Espen Sommerfelt i Forsommer AS. – Så langt har løsningen fungert utmerket.

Kvam og Sommerfelt forteller at samarbeidet med Axdata har fungert godt fra forprosjekteringsfase og gjennom implementeringen. – ERP-leverandørens konsulenter har bidratt aktivt i prosjektet, og tjenestene som er levert, er upåklagelige.

Overgangen fra gammelt til nytt forretningssystem er som å gå fra steinalderverktøy til en fremtidsrettet løsning med vekstmuligheter, fastslår de.

Forprosjekteringsfasen
– Forprosjekteringsfasen er avgjørende for suksessen i et implementeringsprosjekt. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Loyds Industri. Sammen har vi bidratt til å konfigurere en bransjeløsning tilpasset kundens behov, sier daglig leder Trond Johansson i Axdata Norge. – Med Microsoft Dynamics AX oppnår kunden større fleksibilitet. Selskapet har gradvis tatt i bruk mer funksjonalitet i løsningen ettersom behovene har kommet. Nå konfigureres den for å tilrettelegge og synliggjøre produksjonsprosessen bedre. I disse dager tar de i bruk prosjektmodulen som gir bedre kontroll på tids- og materiellforbruk i utviklingsprosjektene.

Masseproduksjon
Loyds Industri AS ble etablert i 1952. Frem til 1992 utviklet og masseproduserte selskapet sikkerhetsbelter og barnesikringsutstyr til det europeiske markedet. I 1993 solgte familien Loyd Pettersen selskapet til Hans Torgersen & Sønn AS, som beholdt navnet Loyds Industri AS. Gjennom nittitallet foretok selskapet en strategidreining mot innredning av lette yrkesbiler og komponentproduksjon for disse. Sommeren 2001 besluttet selskapet å selge byggevirksomheten for å satse på utvikling og produksjon av komponenter til varebiler. I tidsrommet 2001– 2006 ble det investert over 40 millioner kroner i nytt produksjonsutstyr. I 2009 – 2011 har Loyds investert ytterligere midler og flyttet inn i større og bedre produksjonslokaler i Sarpsborg. I dag fremstår Loyds Industri som en av de mest moderne produksjonsbedriftene i sin bransje.

logistikktung virksomhet
I 2010 omsatte Loyds Industri for 90 millioner kroner og passerte 100 millioner i 2011. Selskapet sysselsetter 50 personer og leverer innredninger til ca. 40 000 varebiler årlig. Produktene leveres til en rekke fabrikker og importører i Europa, med Toyota Motor Europa som største kunde. Selskapet er ISO-sertifisert og innehar godkjenningen Confirmity of Production som omhandler produksjon av sikkerhetsprodukter. – Vår logistikk har korte ledetider og med lite lagerhold. Noen av våre avtaler på ombygningsløsninger innebærer leveringstid fra noen timer til en dag, sier Kvam og Sommerfelt. – Vi har kunder som krever fem dagers leveringstid på løsninger vi ikke har på lager. Derfor er vi avhengig av et forretningssystem som håndterer hurtige omstillinger og korte frister. 

Utvelgelse
I 2007–2008 begynte Loyds Industri å undersøke markedet for tilbydere av forretningssystemer. – Vi brukte 2010 til å forberede forprosjektet og sto etter grundig vurdering igjen med tre leverandører som oppfylte våre krav på en akseptabel måte. I kravspesifikasjonen fremgikk det tydelig at behovet var produksjonsrelatert. Kravet var at leverandøren hadde konsulenter med produksjonskunnskap.

– Axdata utpekte seg tidlig som overlegen på kunnskap om prosesser i en produksjonsvirksomhet, sier Kvam og Sommerfelt. – Vi kontaktet flere referansebedrifter som benyttet Microsoft Dynamics AX for å føle oss trygge på at løsningen hadde funksjonaliteten vi ønsket, sier de. – En av dem var referansekunde til Axdata der vi fikk meget gode tilbakemeldinger på dem som leverandør.

Produksjonsmoduler
Løsningen fra Axdata inneholder de moduler som kreves i produksjonen. I tillegg har løsningen, lønnsmodul, Shop Floor Control som styrer produksjonen, lagerstyring, planleggingsmodul, økonomi, timeregistrering og prosjektstyring. – Den bidrar til mer rasjonell drift i organisasjonen, mener Sommerfelt.

Fleksibel produksjonsplanlegging
– For å drive produksjon i Norge kreves det god kostnadskontroll. Vi er avhengig av systemer som i stor grad planlegger og automatiserer produksjonen. Timekosten i Norge er høy, og med Shop Floor Control stempler vi timer på produksjonsordren som gir oss en god oversikt, forteller Kvam.

Høy automatiseringsgrad
– Til sammen er vi 35 ansatte i produksjonen. Automasjonsgraden er høy på bl.a. stansing og skjæring av stålplater. Men med små serier er det fortsatt en del manuell håndtering. Vi produserer bilsett som monteres inn i bilene mens de står på havna hos bilimportørene. Mye premonteres før det fraktes fra Sarpsborg til kunde, sier Kvam og Sommerfelt.

Totalpakke
– Vi har fått en god løsning som kan utvides med CRM, personal, dokumenthåndtering, kvalitetsstyring, datafangst, prognoser og økonomi. Dette er tilgjengelig i eksisterende moduler, sier Kvam og Sommerfelt. – I neste runde er det datafangst som står for tur. Våre søsterbedrifter i Sverige tar nå i bruk CRM. Erfaringene derfra blir viktig for den videre satsingen i Norge.

Betydelig kostnadsreduksjon
– Våre beregninger viser at bedre planlegging av produksjonen og bedre oversikt vil gi store besparelser. Ordresetting og planlegging blir nå driftet av to medarbeidere. Det vil gi en betydelig kostnadsreduksjon å styre produksjonen bedre slik at vi vet at alle deler er på plass til rett tid. Vi har foretatt få spesialtilpasninger i Microsoft Dynamics AX. Det eneste som er gjort er noen endringer på skjermbilder, understreker Kvam og Sommerfelt.

Tungvindt og utrangert
– Tidligere benyttet vi Visma og spesialtilpasninger i Excel som produksjonsstyringsverktøy. Nå legges salgsordrene inn i AX hvor vi kjører hovedplan. Deretter genererer AX forslag til produksjonsordrer og innkjøpsforslag. I fase 2 kommer vil til å ta i bruk prognosemodulen. Våre innkjøpere og produksjonsplanleggere får da enda bedre produksjons- og innkjøpsforslag og slipper å behandle store tallmengder for å avdekke behov, avslutter Kvam og Sommerfelt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no