Tips redaksjonen
16.01.2012

Gjennombrudd i rør

Entreprenørfirmaet Olimb har utviklet en armert fôring for vannledninger. Fôringen føres inn i eksisterende rør, og vannledninger kan rehabiliteres uten oppgraving. Med denne armerte fôringen kan levetiden på vannledninger forlenges, og fôringen stanser videre innvendig tæring av eksisterende rør. Innovasjonen kan spare kommunale vannverk for store beløp, pluss at det en mye raskere metode enn å grave opp gamle rør og erstatte dem med nye. Nå har folkehelseinstituttet godkjent Olimbs nye fôring for drikkevannsrør, og rehabiliteringsarbeidene kan dermed starte opp. Vi håper at innovasjonen setter fart i rehabiliteringen av vannledningsnettet, som lekker som en sil. Man regner med at det er normalt med et svinn på 30–40 prosent for kommunale vannverk. Det er sløsing både med ressurser og skattebetalernes penger. Nå er det mulig å gjøre noe med dette uten for store kostnader, og det håper vi politikere og byråkrater skjønner.        

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1