Tips redaksjonen
16.12.2011

Hotell i særklasse

Scandic-hotellet på Gardermoen har vunndet Norges første nasjonale pris for universell utforming.

Juryen mente at det er et hotell i særklasse der alle behandles likeverdig. Innovasjonsprisen for universell utforming er en del av Regjeringens visjon om å skape et universelt Norge innen 2025.

Altså et samfunn som skal være tilrettelagt for alle, også de med nedsatt funksjonsevne.

Interiørarkitekt Johanna Vestlin forteller at arbeidet var utfordrende fordi det var enormt mange detaljer å holde rede på.

Resultatet ble løsninger som var nødvendig for noen, og som samtidig fungerte som berikelse for alle. Det er ikke bare innenfor universell utforming at Scandic utmerker seg. Hotellkjeden har satset stort på miljøtiltak.

100 av hotellene er svanemerket og en restaurant på et av hotellene er blitt svanemerket, som det første i Norden.

Hotellene har energibesparende løsninger og egen vannproduksjon som reduserer transportbehovet og derved CO2-utslippet.

De har avfallssortering i 22 fraksjoner og satser på økologisk mat. Vi gratulerer med prisen og håper den kan være til inspirasjon for andre servicebedrifter.

Innovasjon er viktig, ikke bare innenfor teknologi, men også når det gjelder å tenke kreativt med hensyn til universell utforming og miljø. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1