Meny
02.12.2011

Gratis lærebok til studenter, murmestre og rådgivende ingeniører

Det har lenge eksistert et ønske om et oppslagsverk for studenter, murmestre og rådgivende ingeniører innenfor murverksrelaterte spørsmål. De får nå et systematisk oppslagsverk om murverk.
Alle innenfor murfaget som er interessert, kan nå få hjelp fra byggitegl.no, via et oppslagsverk beregnet til undervisningsbruk. Riktignok er teksten på dansk, men den er lett forståelig for oss her i Norge.
  
Oppslagsverket omfatter – i tillegg til materialgjennomgang – innsyn i viktige områder som stabilitet, skivevirkning, buer, teglbjelker og trådbindere, armert murverk, konsoller, ankre, brann, miljøklasse og styrkeparametre.

Samtidig inneholder læreboken mange eksempler som kan brukes direkte i det daglige prosjektarbeidet. Flere studerende og rådgivende ingeniører i Danmark – og Danmark er jo er et stort murland – uttrykker stor begeistring for boken.
  
– Alle eksempler er nøye regnet ut og skal være greie å gå i gang med. Danske normer og norske normer er langt på vei sammenfallende.

Men det er viktig å presisere at dette ikke er et prosjekteringsverktøy der forfatterne står ansvarlig som prosjekterende med tilhørende risiko og ansvar for et konkret prosjekt.

Den aktøren som har funksjonen/rollen som prosjekterende firma i et prosjekt, er alltid den som må ta stilling til de valg som gjøres og det ansvar som dermed følger, forteller Rolf Tollefsen, administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening.
  
– Tidligere har de studerende måttet unnvære en egentlig lærebok, og det har vært frustrerende for mange å ikke ha et oppslagsverk.

Det har i høy grad vært et behov for en lærebok i både murer- og ingeniørutdanningen,” avslutter Tommy Bisgaard, direktør for byggitegl.no.
  
Læreboken er på dansk og kan lastes ned gratis på http://www.mur-tag.dk/index.php?id=38

 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no