Tips redaksjonen
19.08.2011

En næring for fremtiden?

 Regjeringen har lagt frem stortingsmelding 28 (2010–2011). Den handler om den fremtidige petroleumsvirksomheten i Norge.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe er optimistisk på næringens vegne og har stor tro på denne virksomheten i fremtiden. Vi deler denne optimismen.

Petroleumsvirksomheten blir nok en viktig inntekstkilde for den norske staten i mange år fremover, og spesielt hvis det gjøres nye olje- og gassfunn i nord.

For selv om det globalt satses mye på alternative energikilder, vil det ta mange, mange år før disse vil erstatte olje og gass.

Teknologien og kapasiteten er langt fra god nok i dag. Verden er helt avhengig av fossile energikilder og vil være det i mange år fremover.

Vestens forbruk av olje og gass barer øker og øker, og med fremvoksende økonomier som Kina, India og Brasil vil etterspørselen øke enda mer.

Og vi kan jo bare tenke oss hvordan situasjonen vil bli hvis også andre land i den tredje verden krever en levestandard på vestlig nivå.

Men hvor betydningsfull denne virksomheten blir i tiden fremover for Norge, avhenger av hva som skjuler seg under havet i nordområdene, og hva norske olje- og oljerelaterte selskaper kan få ut av sine engasjementer i utlandet.

Det første får vi etter hvert vite. Og det blir spennende. Vi er optimister og tror på en lys fremtid for petroleumsvirksomvirksomheten.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1