Tips redaksjonen
29.04.2011

Energieffektivisering

Energieffektivisering er et av hovedtemaene i denne utgaven av Ny Teknikk. Og det er et svært aktuelt tema.

I en verden med stadig flere mennesker som krever mer og mer komfort, sier det seg selv at energi blir et knapphetsgode.

Vi er heldige som lever i et land med overskudd av energi, men også vi må tenke på kommende generasjoner.

Det gjelder å økonomisere med den energien vi har. Viktige tiltak er selvfølgelig bruk av alternative energikilder til oppvarming av boliger (40 prosent av den energien vi bruker, går til akkurat dette).

Men det er også interessant å se at det går an å spare på andre områder også. På belysning for eksempel.

På side 43 har vi en artikkel om Asker kommune i Akershus som skifter til LED-pærer på gatelys. Sparepotensialet er 50–70 prosent.

Hva hvis resten av landet fulgte etter? Her ligger det enorme energigevinster. Og ikke bare sparer vi energi; LED-belysningen har lengre levedtid enn andre lyaarmaturer, og kvaliteten er bedre.

Men det stopper ikke der.

Les artikkelen om LED-installasjonen i Lohøgda Borettslag på Tveita i Oslo og se hvilke energisparemuligheter det er i belysning av bygg.

Vi har bare sett begynnelsen. Det ser ut som om vi går en lys fremtid i møte når det gjelder energisparing.      

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1