Tips redaksjonen
06.02.2011

Billigere med AS

Det skjer positive ting i Nærings- og handelsdepartementet om dagen. Like før jul kom det en gladmelding om at revisjonsplikten faller bort for små aksjeselskaper.

Det innebærer at 137 000 selskaper kan bli spart for en gjennosnittlig årlig kostnad på 10–15 000 kroner.

Og nå, i slutten av januar, kom meldingen om at kravet til minste aksjekapital foreslås senket fra 100 000 til 30 000 kroner.

Endringen skal gjøre det enklere å stifte aksjeselskap.

Advokat Gudmund Knudsen har fått i oppdrag fra Justisdepartementet om å se på andre forenklinger i aksjeloven slik at den blir bedre tilpasset små og mellomstore selskapers behov.

Dette er allerde gjort i Sverige, Danmark og i en rekke andre europeiske land. Og nå kommer altså Norge etter.

Hvis det blir politisk enighet i Regjeringen, da. Det vet man jo ikke.

SV er neppe særlig positiv slike endringer og tviholdt jo i det lengste på revisjonsplikten. Men vi håper at fornuften seirer og hilser reformen velkommen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1