Tips redaksjonen
02.02.2011

Revisjonsplikten

Finansminister Sigbjørn Johnsen kom med en gladmelding like før jul.

Etter lange overveielser har regjeringen bestemt at revisjonsplikten bortfaller for små aksjeselskaper. Avgjørelsen satt langt inne.

Arbeiderpartiet var delt, SV var imot og SP for.

Lovendringen innebærer at aksjeselskaper med årlige driftsinntekter under 5 millioner kroner, under 20 millioner kroner i balansesum og der gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører mer enn ti årsverk, får fritak fra revisjonsplikt.

Det omfatter 137 000 selskaper, som blir spart for en gjennomsnittlig kostnad på 10–15 000 kroner hvert år.

Det er tilpasninger av hensyn til skatte- og avgiftskontrollen.

Vi hilser endringen velkommen. Den er i tråd med internasjonal utvikling, og den gjør det enklere og rimeligere å drive en liten bedrift. Det er bare positivt.

Men det er fremdeles ting å ta tak i.

Det er urimelig at næringsdrivende skal betale en høyere prosentsats i trygdeavgift enn ansatte og samtidig få dårligere trygdeytelser.

Vi tenker på sykepenge- og dagpengeordningen og muligheten for AFP.

Akkurat der er vi ikke altfor optimistiske, men det er lov å håpe.     

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1