Tips redaksjonen
28.11.2010

Varmeteknologi

Denne gangen har vi en egen seksjon om varmeteknologi. Det er et svært hot tema, og særlig nå som vinteren står for døren – vi får håpe at den ikke blir like kald i Sør-Norge som sist.

Når vi snakker om varmeteknologi, tenker vi gjerne på energieffektivisering i hus og boliger og overgang fra elektrisk og fossilbassert energi til alternative energiløsninger.

Bakgrunnen er myndighetenes krav og satsinger innenfor dette området.

Vi tenker for eksempel på EUs mål om at 20 prosent av EUs energiforbruk innen 2020 skal komme fra fornybare energikilder, og norske myndigheters ambisjoner om at passivhus skal være nybyggkravet innen 2020.

Høye strømpriser og tilskuddsordninger er også med på å endre holdninger.

Løsninger som solfangere og varmepumper blir mer og mer aktuelle, og det utvikles stadig mer sofistikerte systemer for å økonomisere med varmen i bygg og boliger.

At hver tredje enebolig i Norge har installert varmepumpe bare i løpet av de siste to årene, sier noe om hvor raskt utviklingen går.

Vi snakker om en stille revolusjon, og den kan komme til å vare lenge. Antakelig har vi foran oss en utvikling som vi bare ser konturene av nå.

Det blir interessant å følge med, og det kan nok hende at varmeteknologi blir en gjenganger i kommende utgaver av Ny Teknikk.     

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1