Tips redaksjonen
02.11.2010

Miljøteknologisk satsing

I statsbudsjettet for 2011 har Nærings- og handelsdepartementet fått tildelt 7,46 milliarder kroner, og det er nokså beskjedent i forhold til andre departementer.

Det er bare to departementer som får mindre penger: Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet.

Vi vil tro at dette gjenspeiler politikernes prioritering av samfunnsoppgaver og interesse for næringspolitikk.

Tiltak som ble iverksatt for å dempe virkningene av finanskrisen er tonet ned i budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet for 2011.

Samtidig er det økt satsing på virkemidler som bidrar til nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv.

Hovedsatsingene er Innovasjon Norge, næringsrelevant forskning og miljøteknologi. Særlig er satsingen stor på miljøteknologi.

Regjeringen vil bruke 307 millioner kroner på dette i 2011, og det er en økning på hele 167 millioner kroner i forhold til i år. Det høres fornuftig ut.

Forhåpentlig vil det bidra noe til å løse miljøutfordringene og gi arbeidsplasser.

Men om satsingen kunne sikkert vært større, og om bevilgningen på statsbudsjettet til næringsrettede tiltak er stor nok til i det hele tatt å stimulere særlig til et kunnskapsbasert og nyskapende næringsliv, gjenstår å se.

Vi er ikke overbevist. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1