Tips redaksjonen
25.09.2010

Bedre enn A-klassen

Som kjent er det innført en ordning med obligatorisk merking av boliger og næringsbygg som leies ut eller selges.

Skalaen går fra A, som er best, til G, som er dårligst. Passivhus plasseres i A-klassen.

Men hva er da bedre enn A?

I denne utgaven av Ny Teknikk har vi en artikkel om det nye Bellonabygget i Oslo, der utbyggeren, Aspelin Ramm, og leietaker Bellona, har høye ambisjoner om energieffektivitet.

Energiforbruket pr. kvadratmeter er beregnet å være 69 kWh, mens A-kravet er 84.

Dette er med andre ord et prosjekt der man har tatt i bruk det som i dag finnes av alternative løsninger for å få et mest mulig energieffektivt bygg.

Vi snakker om en kombinasjon av solfangere, geobrønner for varmepumper og fjernvarme i en egen energisentral.

Og optimale løsninger for vinduer, ventilasjon og belysning.

Det er blitt et spennende bygg, ikke bare med tanke på energieffektivitet, men også arkitektonisk.

Hele fasaden er dekket med solfangere, som er blitt en del av fasadeuttrykket.

Aspelin Ramm og Bellona har gjort et pionerarbeid som kanskje kan bli standard for andre næringsbygg i fremtiden.

Men man må være villig til å tenke nytt og ta de ekstra kostnadene som en slik løsning kan innebære.

På sikt vil det nok lønne seg, både for bedriften og samfunnet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1