Tips redaksjonen
05.08.2010

Utfordringer i kø

I slutten av august er dags for en ny olje- og energimesse i Stavanger – ONS 2010.

Det er en av verdens største messer for olje-, gass- og energisektoren.

Industriledere og bransjefolk fra hele verden vil være til stede. HM Kong Harald har meldt sin tilstedeværelse.

Det samme har statsminister Jens Stoltenberg, som vil holde åpningstalen. Så da er det ikke noen tvil om at dette en viktig møteplass.

Og kanskje viktigere enn noen gang sett på bakgrunn av oljekatastrofen i Mexicogulfen og Vestens finanskrise.

Utfordringene som bransjen, organisasjonene og politikerne står overfor, er mange og nærmest uløselige hvis man skal se det fra et realistisk og kanskje et litt pessimistisk synspunkt.

For i det store bildet er det snakk om en kamp om knappe ressurser.

Det er ikke nok olje og gass igjen til å forsyne en hel verden som stadig roper høyere etter energi (tenk bare om hele Kinas og Indias befolkning skulle kreve en levestandard på vestlig nivå).

Kan alternative energikilder kompensere for dette? Neppe? I hvert fall ikke i et kort perspektiv.

Og hva med de enorme miljøutfordringene som økt energiproduksjon fører med seg?

Kanskje lederne og ekspertene som kommer til ONS for å diskutere utfordringene, kan gi oss noen svar. Vi håper det. Det kan bli en interessant messe. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1