Tips redaksjonen
30.04.2010

Turbominister Giske

Trond Giske ble møtt med skepsis i næringslivskretser da overtok som nærings- og handelsminister etter Sylvia Brustad.

Hva kunne en kultur- og kirkeminister bidra med for industrien og næringslivet? Og var han egentlig næringslivets mann?

Selv var jeg skeptisk, men innser nå at skepsisen var grunnløs. I den korte tiden Trond Giske har vært leder i Nærings- og handelsdepartementet har han overbevist meg om at han er rett mann på rett plass.

Jeg tror det er få som har en tilsvarende arbeidskapasitet.

På fire måneder har han rukket å sparke i gang en laksekampanje i Kina, diskutert miljøteknologi med britiske kolleger, besøkt Washington og Dallas for å bringe norske bedrifter i kontakt med Lockheed Martin.

Han har snakket med ministerkolleger i Singapore om samarbeid og handel. Han har diskutert handelsavtale med Malaysia, besøkt Qatar, Emiraten og Moskva.

Han stiller opp for reiselivsbransjen og designbransjen og tar tak i problemer til vestlandske fergeselskaper og åpner for dialog med unge gründere.

Og enda er det sikkert mye jeg ikke har fått med. Mannen går jo på turbo.

Dette lover bra for norsk næringsliv fremover. Her gjorde Jens Stoltenberg etter min mening et klokt valg. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1