Tips redaksjonen
24.02.2010

Sjøen for alle

Båtbransjen fikk hard medfart da finanskrisen satte inn høsten 2008, og flere aktører måtte gi seg eller redusere aktiviteten.

Men nå mener mange at bunnen er nådd. Det er optimisme i bransjen foran den store båtmessen Sjøen for alle som arrangeres på Lillestrøm i slutten av mars.

Der vil besøkende bli mottatt av rundt 200 utstillere av båter og båtrelatert utstyr. Og de utstillerne som vi har snakket med, ser lyst på fremtiden.

Så båtbransjen ser ut til å være tilbake i gammelt spor – i hvert fall nesten.

Det er også et positivt tegn at båtbransjen satser på å vinne tilbake tapte markedsandeler fra utenlandske konkurrenter gjennom det såkalte KLF-samarbeidet.

KLF er en forkortelse for Kompetansebygging – Leverandører – Fritidsbåtindustrien, et samarbeidsprosjekt mellom aktører i bransjen med hjelp fra Innovasjon Norge.

Målet er å utvikle industrien og øke eksportsalget gjennom kompetanseheving og samarbeid. I denne utgaven av Ny Teknikk er mye av oppmerksomheten rettet mot den maritime industrien, og båtmessen Sjøen for alle har fått en spesiell stor plass.

Vi synes det er viktig å følge med på utviklingen og presentere nyheter for våre lesere.
Vi vil også være til stede på messen og bringe en reportasje i aprilutgaven av Ny Teknikk.     

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1