Tips redaksjonen
07.12.2008

Joint Stright Fighter

Ikke uventet har Regjeringen bestemt seg for de amerikanske kampflyene av typen F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

Vi skal ikke diskutere om dette var et riktig eller et galt valg. Det virker som om beslutningen er tatt etter en nøye vurdering både av de totale kostnadene og av flyenes evne til å forsvare landet vårt.
Utskiftningen av dagens F-16 representerer en betydelig investering.

Levetidskostnadene for JSF (fly, våpen, logistikkløsning, infrastruktur og drift) i et 30-års perspektiv er beregnet å være svimlende 145 milliarder 2008-kroner. Men vi må ikke se på dette som en ren utgiftspost for landet vårt.

Investeringen gir nemlig også muligheter for norsk industri.

– I forhandlingene om kjøp av de nye flyene vil norsk industrideltakelse være et sentralt tema, opplyser nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Hun presiserer at regjeringen vil arbeide både mot amerikanske myndigheter og amerikansk industri for å få innpass for konkurransedyktig norsk industri. Det er betryggende å høre, og vi håper at regjeringen gjør sitt ytterste for å realisere dette målet.

Det er viktig for å styrke norsk høyteknologi og samtidig sikre arbeidsplasser i industrien, og ikke minst i distriktene.

Som vi har skrevet et annet sted i avisen, er det nylig åpnet en ny og avansert komposittfabrikk på Kongsberg, som skal produsere komposittdeler til flyene (den var bygd uten tanke hvilken flytype som ville bli valgt).

Vi håper dette blir starten på et nytt norsk høyteknologisk industriløft.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1