Tips redaksjonen
07.11.2008

Snart klart for atomkraft?

Thor Energy vil bygge Norges første atomkraftverk bak Rafnes-anlegget utenfor Porsgrunn.

Målet er å bygge to atomkraftverk innen 2020.

Grenlands-området ved Porsgrunn har alt som skal til: store mengder vann, havneanløp, kraftig el-nett og fjellgrunn.

Det er snakk om kraftverk basert på det radioaktive grunnstoffet thorium, som er langt sikrere enn vanlige atomkraftverk.

Fordelen med thorium er at det brytes ned forholdsvis raskt. Halveringstiden er på noen få hundre år.

Til sammenligning har plutonium, som brukes i dagens kraftverk, en halveringstid på 20 000 år. Men ikke bare det. Norge har verdens fjerde største forekomster av thorium. Det skal visstnok være snakk om 180 000 tonn.

700 kilo skal være nok til å dekke energibehovet i Oslo i ett år. T

horiumforekomstene kan dekke landets behov i all fremtid, og så kan vi eksportere CO2-fri vannkraft til erstatning for forurensende europeisk kullkraft.

Noen vil hevde at vi heller bør satse på vind-, sol- og bølgekraft, men det vil ta generasjoner før disse energikildene kan gi et energitilskudd som virkelig monner.

Men thoriumforekomstene ligger der, næringslivet er villig til å satse og, om 10–12 år kan det første kraftverket stå ferdig og produsere CO2-fri energi i store mengder.

Fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen, er positiv til planene, men ikke uventet er det stor skepsis blant politikere flest og i miljøbevegelsen.

Men det er nok mer basert på følelser enn på logikk, og det er nok et tidsspørsmål før de endrer holdning.

Vi kan ikke klamre oss til olje, gass og el-kraft i all fremtid. Vi har underskudd på energi, og da må vi tenke nytt og annerledes.

Planene med thoriumkraftverk er så interessante at de bør vurderes seriøst av våre rikspolitikere. Kanskje ligger nøkkelen til fremtidens energiforsyning nettopp her.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1