Tips redaksjonen
07.11.2008

Enova følger opp Klimaforliket: Nytt støtteprogram for utskifting av oljekjeler

 - Omlegging fra oljefyring til bioenergi har et stort potensial for reduksjon av klimautslipp. Oljefyring står for om lag seks prosent av utslippene i Norge.

Dette et viktig område i oppfølgingen av klimameldingen og klimaforliket.

Nå åpner Enova søknadsportalen for det nye støtteprogrammet "Lokale Energisentraler", og jeg vil oppfordre alle virksomheter med oljebaserte energisentraler til å bytte ut gamle oljekjeler så snart som mulig, understreker olje- og energiminister Åslaug Haga.

– Støtteprogrammet er åpent for alle virksomheter som ønsker å konvertere til fornybare energikilder, forklarer konst. administrerende direktør i Enova, Fridtjof Unander.
– Det er ingen nedre grense for energisentralenes størrelse, og alle virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om støtte.

Det finnes om lag 17 000 lokale større oljebaserte energisentraler i Norge som ligger innenfor målgruppen til dette programmet.

Det er ønskelig med stor fart i energiomleggingen, og vi har satt et krav om at anlegg som støttes, må bygges innen 12 måneder, forklarer Unander.

Samtidig har støtteprogrammet for lokale energisentraler en forenklet søknadsprosess i forhold til Enovas øvrige programmer og alle virksomheter med et organisasjonsnummer kan søke via Enovas nettbaserte søknadssenter.

Det nye støtteprogrammet for Lokale Energisentraler er et av tre programmer som også inkluderer Fjernvarme infrastruktur og Fjernvarme nyetablering.

Sistnevnte er en videreføring av fjorårets program som oppnådde et rekordhøyt antall søkere i 2007.

De nye programmene ble presentert på Enovas varmekonferanse på Stiklestad i slutten av januar.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1