Tips redaksjonen
04.09.2008

Energy for one world

Dette var tittelen på et foredrag som lederen for International Energy Agency (IEA), Nobuo Tanaka, holdt på ONS 2008 i Stavanger i slutten av august. Tanaka kom inn på flere problemstillinger når det gjaldt verdens energisituasjon, blant annet oljeprisen. Ifølge Tanaka er det ingen ting som tyder på at den vil synke vesentlig i tiden som kommer, men det er vanskelig å si noe sikkert om dette. Det kommer blant annet an på om verdens land klarer å bli enige om en høy CO2-avgift, og om de velger å redusere eller fjerne drivstoffsubsidier. Begge deler vil kunne dempe veksten i etterspørselen og bidra til prisreduksjon på olje. Når det gjelder etterspørselsøkningen etter energi, forteller prognosene at den vil ligge på rundt 55 % frem mot 2030. Selv om det i dag satses mye på biodrivstoff, vind- og solenergi, er realiteten at fossilt brensel som olje, gass og kull fortsatt vil være helt dominerende og vil stå for 84 % av etterspørselsøkningen i denne perioden, ifølge Tanaka. Et viktig aspekt i dagens energidebatt, og som Tanaka også kom inn på i sitt foredrag, er problematikken rundt CO2-utslippene. G8-landenes mål om å redusere CO2-utslippene med 50 % innen 2050, er svært optimistisk ifølge Tanaka. Det krever ganske radikale og omfattende tiltak, både innenfor kraftproduksjon, industri og transport. Det må bygges 17 000 store vindturbiner og 32 atomkraftverk hvert eneste år fra nå og frem til 2050. Og kostnadene vil være enorme. Så er spørsmålet om det er politisk vilje til å gjennomføre dette, eller om det bare er store ord. Det er jo også snakk om å være på godfot med velgerne også, og da er det ikke alltid så lurt å røre for mye med energiprisene. Og det vet politikerne.
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1