Tips redaksjonen
13.08.2008

Globale energiutfordringer

ONS – Offshore Northern Seas – arrangeres for 18. gang i Stavanger i slutten av august. Oljebyen vil være sentrum for verdens olje- og energiinteresser i fem dager. Utstillingene og det forretningsmessige er selvfølgelig den viktigste delen av ONS, men også det rikholdige konferanseprogrammet bør være interessant for dem som har sitt daglige virke innenfor denne næringen. Et gjennomgangstema denne gangen er de store globale energiutfordringene vi står overfor. Vi er i ferd med å tømme mange av olje- og gassreservoarene våre. Men samtidig trenger verden mer energi for å holde tritt med kravene fra en stadig større og mer kravstor befolkning. Industrigigantene India og Kina legger ytterligere press på knappe energiressurser. Så hvordan møte utfordringene? En måte er å tenke alternativt. Men det kan likevel ikke i overskuelig fremtid kompensere for olje og gass, som verden er helt avhengig av. Så det er nok også nødvendig å utvide olje- og gassvirksomheten til mer uveisomme strøk, for eksempel Arktis, der det kan finnes uante ressurser. Det stiller oljeindustrien overfor kolossale teknologiske utfordringer, og investeringene blir også enorme. Men så oppstår også et nytt problem: Hvordan takle de store miljømessige utfordringene? Kan vi skaffe nok energi til alle, og samtidig ta vare på natur og miljø? Spørsmål som dette blir diskutert av eksperter og toppfolk innenfor oljenæringen på ONS. Hva svarene blir, er ikke godt å si. Vi skal i hvert fall være til stede og lytte og senere formidle det vi hører, til dere lesere. Vi skal selvfølgelig også besøke utstillingene og treffe annonsører og kontakter. Vi ses i Stavanger!
[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1