Tips redaksjonen
08.06.2008

Saltvann – vår nye energikilde?

Norge har vannkraft, olje og gass, og vi er i gang med å utnytte vind og bølger til energiproduksjon. Blir saltvann det neste? Kanskje.

Statkraft skal starte utviklingen av et saltvannskraftverk allerede i år, og innen utløpet av året skal kraftverket produsere strøm. Men bare i liten målestokk og bare som et forsøk.

Et kommersielt kraftverk i full skal være på plass i 2015 på tomten til den tidligere cellulosefabrikken på Tofte i Hurum. Det er i hvert fall planen. Prinsippet med slik kraftproduksjon er å utnytte trykkforskjellen mellom sjøvann og ferskvann, som ledes inn i kraftverket gjennom hvert sitt rør.

Ferskvannet trekkes så gjennom en membran og over til saltvannet. De skaper et trykk som driver vannet gjennom en turbin, som igjen er koblet til en strømgenerator.

Det høres forholdsvis enkelt ut. Men den store tekniske utfordringen er å utvikle en membran som er god nok. Ennå har ingen klart det, så det er kanskje et stykke igjen til kommersiell produksjon i stor skala internasjonalt.

Uansett er potensialet enormt, forutsatt at det nok saltvann og ferskvann. Og det er det jo som regel der elevene renner ut i havet. Norge burde med andre ord ha gode muligheter til å produsere slik kraft.

Globalt kan det produseres 1600–1700 TWh. Det var nok til å dekke hele Kinas kraftbehov i 2002. I Norge vil saltvannskraftverk kunne dekke ti prosent av vårt samlede forbruk.

Det er et viktig bidrag. Dessuten er kraften fornybar. Det skal bli spennende å følge utviklingen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1