Meny
23.03.2019

Wintershall fyller 125 år med rekordproduksjon

Tyske Wintershall ser i 2019 ikke bare tilbake på en 125 års lang historie, men også på et vellykket fjorår.

Av Per Nørgaard

– I 2018 satte vi produksjonsrekord med en daglig produksjon med opp mot 500 000 fat oljeekvivalenter (FOE). Med en olje- og gassproduksjon på 171 millioner FOE i 2018 har Wintershall nok en gang slått rekorden på 164 millioner FOE fra året før, uttalte konsernsjef Mario Mehren på den årlige pressekonferansen for Wintershall 21. mars i Kassel.  

Fortsatt satsing på norsk sokkel

Mehren kunne fortelle at Wintershall, Tysklands største internasjonale produsent av råolje og naturgass, kommer til å investere rundt to milliarder euro i leting og utvikling i Norge i perioden 2017–2020. Selskapet er for tiden i utbyggingsfasen av sitt andre egenopererte felt for produksjon i Norge. Nova-feltet (tidligere Skarfjell), som ligger i Nordsjøen, skal bygges ut med et undervanns produksjonssystem som består av to havbunnsrammer tilknyttet den nærliggende Gjøa-plattformen. Utnyttelsen av eksisterende infrastruktur gir kostnadseffektiv utvinning av ressursene i reservoaret 2570 meter under havoverflaten.
  En tilsvarende vellykket løsning ble benyttet ved utbyggingen av Maria-feltet. Her ble konvensjonell teknologi brukt i et av de mest komplekse undervannskonseptene på norsk sokkel. Ved å gjenbruke ekspertisen på undervannsteknologi fra Maria-feltet vil Nova-feltet bli nøye planlagt før produksjonsstart i 2021.
  Mehren opplyste at Aasta Hansteen-feltet, som kom i produksjon i 2018, vil bidra vesentlig til Norges årlige produksjon av naturgass og dermed også sikre betydelige energileveranser til Europa.
  – Aasta Hansteen og Polarled innebærer ny infrastruktur i den nordlige delen av Norskehavet og åpner opp for nye muligheter for denne delen av sokkelen, uttalte Mehren, som også kunne fortelle at Wintershall ble tildelt seks nye utvinningstillatelser av det norske Olje- og energidepartementet i januar i år. 

Wintershall 4.0 – digital transformation
   Wintershall har etablert en ny digital strategi – Wintershall 4.0. Planen er å gjennomføre egen digitale forvandling raskt og effektivt. Strategien er ikke å ekspandere eksisterende prosesser med nye teknologier, men heller å endre prosesslandskapet, ifølge selskapet. Digitale teknologier slik som bruk av roboter, stordataanalyser og kunstig intelligens skal forvandle prosessene langs hele verdikjeden, fra leting etter olje og gass til utvikling og produksjon av feltene, men også for eksempel gjennom fusjoner og oppkjøp. På veien til denne forvandlingen til å bli et digitalt olje- og gass-selskap, vil Wintershall redesigne sin kjernevirksomhet og endre måten å håndtere og analysere data på.

Good is not enough

Mehren understreket at for Wintershall er «good not enough». For å styrke posisjonen i Europa og verden for øvrig skal selskapet nå fusjonere med det Hamburg-baserte oljeselskapet DEA. Det nye selskapet vil bli det ledende uavhengige europeiske selskapet innenfor leting og produksjon av olje og gass. Wintershall og DEA har ambisiøse mål for det nye selskapet Wintershall DEA, som vil bli en betydelig produsent av olje og gass gjennom sine anlegg i en rekke land verden over. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no