Meny
16.10.2020

Wärtsilä leverer produksjonsanlegg for CO2-nøytralt drivstoff

Wärtsilä har vunnet en større kontrakt på leveranse og bygging av et produksjonsanlegg for flytende, CO2-nøytralt drivstoff i Køln, Tyskland.

Anlegget skal kondensere gass fra naturgassnettet for å produsere karbonnøytral flytende naturgass (LNG) til transportsektoren, og får en kapasitet på omtrent 100.000 tonn per år. Wärtsilä fikk bestillingen i september 2020.
   Wärtsilä sin enorme erfaring og toppmoderne teknologier for prosessdesign, fabrikasjon og levering av gasskondenseringsanlegg og gassbehandlingsløsninger for kondensering, var nøkkelfaktorer for å sikre kontrakten.
   – Det er en ære å ha blitt tildelt ordren for et slikt landemerke av et prosjekt. Vi tar dette som en klar anerkjennelse av Wärtsilä sin kompetanse og leveringsevne på dette området. Bruken av LNG som et utslippsreduserende drivstoff i den marine industrien og transportnæringen på land er allerede godt etablert, og å innføre bioLNG som kan blandes med LNG er det neste åpenbare trinnet for å realisere et CO2-nøytralt drivstoff for transport. Vi ser frem til å fortsette vårt oppdrag med å muliggjøre bærekraftige samfunn med smart teknologi, sier Antti Kuokkanen, Vice President i Wärtsilä Gas Solutions.
   Råstoffet for bioLNG er basert på biologisk avfall, for eksempel flytende gjødsel og matavfall. Råstoffet tilføres en anaerob fordøyelsesreaktor som produserer biogass. Deretter oppgraderes gassen til biometan og injiseres i naturgassnettet. Grønne gass-sertifikater utstedes sammen med den injiserte biometanen, noe som tillater operatører på andre lokasjoner, for eksempel kondenseringsanlegg som produserer bioLNG, å kjøpe sertifikatene og bruke biometanen.
   Wärtsiläs leveranseomfang i dette prosjektet inkluderer prosjektering, anleggsarbeid, samt installasjon og igangkjøring. Anlegget vil omfatte et gassbehandlingssystem basert på Wärtsilä sin Puregas CA-teknologi, en kondenseringsenhet som bruker Wärtsilä sin Semi-Dual Brayton-teknologi, lagertanker, fyllingsstasjoner for lastebiler, og alt nødvendig faklings- og tilleggsutstyr. Produksjonsanlegget forventes å være i full drift innen høsten 2022.
Wärtsilä Gas Solutions er en markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for verdikjeden til gass. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøtransport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-styring), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper kundene våre på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no