Meny
01.03.2024

Vurderer energiproduksjon langs veiene

Nye Veier går nå ut i markedet for å kartlegge mulige løsninger for å produsere energi til driften av veiene.

– Vi ønsker innspill fra leverandører til blant annet hvordan vi kan produsere og bruke solenergi. Vi skal være ledende på klima og miljø i sektoren. Vi tror markedet har løsninger på hvordan vi kan utnytte de arealene som allerede er en del av veisystemet. Gode tekniske løsninger gjør det mer bærekraftig å produsere energien selv. Det er derfor vi går ut i markedet nå.

Trenger innspill fra markedet

Dette sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier. Selskapet gikk nylig ut i markedet med en åpen invitasjon til å gi innspill og informasjon om produksjon av energi langs veiene. Drivkraften er behov for utvikling av teknologi og løsninger som er bærekraftige. 

Nye Veier trenger innspill fra markedet til å nå en ambisjon om å gå mot å produsere så mye som mulig av den energien vi trenger innen 2030. Energinøytralitet er et beskrivende begrep for ambisjonen. Det å ikke belaste omgivelsene med å bruke strøm vi egentlig kan produsere selv. Dette vil være en del av vårt strategiske arbeid fremover. Det er naturlig at vi først og fremst produserer nødvendig energi til belysning, drift av vifter i tunneler og andre behov. 

Les hele artikkelen her.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no