Meny
30.01.2024

Voss Lanserer AI-Dreven Kulturvandring med "Snakkande Statuar"

Kulturbygda Voss testar ei ny type kulturvandring – ved bruk av kunstig intelligens bringar dei historiske figurar til live igjen. Besøkande til Voss kan no oppleve historia på ein heilt ny måte gjennom generative AI-videoar, der statuar av personlegheiter frå Voss introduserer seg sjølve i eit engasjerande forteljarformat.

Knute Rockne er ein av dei som har fått sin eigen video. Han var spesielt kjent for sine prestasjonar som trenar i amerikansk fotball, i USA.


Interaktiv Reise Gjennom Voss

Som ein del av kulturvandringa gjennom Voss sentrum, kan turistar engasjere seg med statuar av historiske personar som Knute Rockne, Per Sivle, og andre. Statuane, ein gong stille påminningar om Voss si historie, kjem no til live gjennom AI-genererte videoar. Her fortel dei si eiga historie og bidreg til ei meir interaktiv oppleving.

Sjå heile spelelista her.

Ein Blanding av Tradisjon og Teknologi

"Me skal vera litt framoverlente på Voss. Eit av våre slagord i bygda er: Voss - med røter og vengjer. Difor ynskja me å testa forskjellige måtar AI-teknologi kan vera med å fortelje historia til Voss på." seier Benedicte Kragh, marknadsførar i Visit Voss. "Me er spente på korleis prosjektet blir tatt i mot av turistane."

Ein Ny Måte å Oppleve Historia På

Dei "Snakkande Statuane" er ein del av ein større innsats for å løfte kulturbygda Voss. Ved å bruke AI-teknologi for å gjere historia meir tilgjengeleg og engasjerande, håpar Visit Voss å treffe fleire målgrupper. Dei ynskjer spesielt å inspirera dei yngre ski- og ekstremsportentusiastane til å ta del i kulturbygda.

Besøkande blir inviterte til å ta ein spasertur gjennom gatene i Voss sentrum, der dei får eit innblikk i historia til menneska som var med å forma det livlege bygdesamfunnet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no