Meny
03.07.2019

Vinn en arkitekt

Har du en enebolig som er bygget mellom 1950 og 1990 og vurderer å oppgradere? Nå kan du vinne et arkitekttegnet forslag til hvordan det kan gjøres.

Hvis du blir valgt ut til å delta, vil du og din familie få et arkitekttegnet forslag til energioppgradering. (Illustrasjonsfoto: Jiri Havran)

Har du planer om å oppgradere og etterisolere huset ditt? Det eneste du trenger å gjøre for å delta i konkurransen er å svare på noen spørsmål, legge ved bilder og helst tegninger av huset ditt, og sende inn innen 15. august 2019.
Fokus på bokvalitet, energibruk og lave kostnader
   – I forbindelse med forskningsprosjektet OPPTRE skal vi gjennomføre en arkitektkonkurranse der målet er å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering mot nesten nullenerginivå, med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbonfotavtrykk og lave kostnader, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF.
   Forskerne ønsker derfor å komme i kontakt med boligeiere som vil stille sin bolig til disposisjon for konkurransen. Svarene fra de som melder sin interesse, vil i første runde bli brukt som grunnlag for å velge ut mellom tre og seks hus til arkitektkonkurransen.

Hva innebærer det å delta?
– Å delta innebærer å stille boligen til disposisjon for arkitektkonkurransen. Det betyr for det første å gi oss tilgang til informasjon om huset. Videre ønsker vi å komme på besøk for å intervjue deg/dere om hvordan huset fungerer i dag og om hvilke planer dere har for oppgraderingen, sier Lien.
   I løpet av konkurranseperioden må man også være i dialog med arkitektteamene om ønsker og behov for oppgradering av huset. Til gjengjeld vil du og din familie få et arkitekttegnet skisseforslag. Forslaget vil være kostnadsberegnet, og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset med forbedret energistandard, bokvaliteter og arkitektonisk uttrykk.
   Dersom du/dere ønsker det, kan dere velge å inngå avtale med en av de deltakende arkitektene om å detaljprosjektere en oppgradering basert på konkurranseforslaget. I så fall står du fritt til å velge hvilket forslag du ønsker å gå videre med.
   Prekvalifisering for arkitekter vil bli utlyst på Doffin i september. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova og NAL.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no