Meny
01.06.2021

Vil ikke være en kasteball mellom kommersielle fibertilbydere

– Det er uakseptabelt å havne i en situasjon der husstandene på Ragnhildrudfeltet blir kasteball mellom Telenor og HomeNet, som kniver om å kapre flest mulige abonnenter. Det kan skape problemer og utfordringer som ikke var tilsiktet men som nå er en realitet, sier talsmann for husstandene på feltet Petter H. F. Lindqvist.


Konkurransen mellom HomeNet og Telenor kan i verste fall føre til at ingen av utbyggerne får nok abonnenter slik at feltet forblir uten fibernett. – Vi ønsker ikke å havne opp i en sånn situasjon, sier Lindqvist. – Det har gått alt for lang tid fra det første besøket til Telenor høsten 2018 der en entusiastisk representant solgte fiber over dørstokken. Frem til februar 2021 har det ikke skjedd noe. Det skapte stor frustrasjon blant beboerne på boligfeltet. Mange henvendte seg til Telenor og spurte hva som skjedde uten å få troverdige svar. Det ble gitt løfter om at fiberen skulle være på plass i løpet av 2019 men vi fikk kun vage tilbakemeldinger, noe som skapte frustrasjon og oppgitthet.

Felles brev til tilbyderne

Velforeningen på Ragnhildrud har nå sendt et felles brev til Telenor, HomeNet, Jevnaker kommune, NKOM, Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet. – Vi ønsker å bli nullstilt fra begge tilbydere slik at vi kan velge fritt hvem vi vil ha. Vi må ha ryddig informasjon fra begge aktører og vite hva fiberutbyggingen innebærer. Hva er minimumskravet til antall abonnenter hos Telenor og HomeNet for at de velger å legge fiberkabel på boligfeltet? Hvis to sier ja til Telenor og resten til HomeNet, vil begge legge fibernett? Er svaret ja, må vi vite hvilke premisser tilbyderne legger til grunn for abonnementet. Er det mulig å velge Telenor det første året og gå over til HomeNet etterpå? Ifølge Forbrukerkjøpsloven har man tolv måneders bindingstid.  Vi må ha klarhet i at Telenor ikke vil lage bråk dersom vi velger å gå over til HomeNet. Vi må også vite om de samarbeider om å legge fiberkabler i samme grøft slik at beboerne slipper å kjøre i oppgravde veier det neste ½ året.

Forvirring og fortvilelse
– Før 2018 fikk beboerne henvendelser fra andre kabelselskaper som sonderte utbyggings- og markedsmulighetene for fiber. Når HomeNet kom på banen vinteren 2021 skapte det ytterligere forvirring og fortvilelse blant beboerne. Årsaken var at vi fortsatt sto med en mulig forpliktelse overfor Telenor og mange hadde et ønske om å si ja takk til en ny tilbyder som fremsto som mer troverdighet. Går vi mer ned i materien for å finne ut om våre rettigheter får vi ikke noe svar fra dem. 

Kasteball mellom to systemer
– Vi har mange ressurssterke mennesker i boligfeltet, som ønsker å bli tatt på alvor i fiberutbyggingsprosessen. Mange har bl.a. møtt en mur av taushet når de har ringt Telenors kundeservice. Evindelige tastevalg og til slutt kanskje en hyggelig kundeveileder med veldig generelle svar. Det skaper motløshet, sier Lindqvist. – Når vi ble en kasteball hos Norges største teleoperatør, var det medvirkende til at vi tok affære. Vi forlanger at de behandler sine fremtidige kunder seriøst. Vi har ventet tre år på fiberen og når det koker bort i kålen blir folk indignerte. Beboere på feltet er i dag tilknyttet Telenors gamle kobbernett med ustabil oppe- og nedetid. Det siste koronaåret har mange sittet på hjemmekontor. Med dårlige nettforbindelser har det skapt store problemer.

Hvem skal vi stole på?

– HomeNet kom tidligere i vinter på banen og lovte beboerne på Ragnhildrud fibernett i løpet av året. Telenor revitaliserte sitt fibertilbud og lover nå å komme med fiber i løpet av kort tid. Det har skapt ytterligere frustrasjon for vi vet ikke hvem vi kan stole på. Har Telenor fulgt fremdriftsplanen siden 2019 eller hva er ståa? Når HomeNet henvender seg til oss i samtidig som Telenor forbereder kabellegging, vet vi ikke hvem vi skal forholde oss til. Det vi registrerer er at fiberutbyggingen sammenfaller i tid. Enkelte beboere lurer på om vi må ha to fiberkabler fra de konkurrerende tilbydere. Mye tyder på at det kan bli tilfellet, sier Lindqvist.

Vis samfunnsansvar
– Fiber består av avansert teknologi som det tar tid å sette seg inn i. Det har også Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) erkjent. Vi vet hva NKOM står for og hvordan det nye lovverket regulerer fiberutbyggingen i Norge. De skal være i forkant av fiberutbyggingen og påse at teleoperatørene følger lovverket til punkt og prikke. Telenor lovte å bygge ut sitt fibernett i løpet av ett år, men det har gått tre år uten at noe har skjedd, sier Lindqvist. – Det er provoserende at telegiganten Telenor ikke klarer å leve opp til sitt image som en ansvarlig aktør, men snarere ser ut til å ignorere enkeltmennesket. Som den største teleoperatøren bør de opptre redelig overfor sine kunder slik andre store samfunnsaktører gjør, sier Lindqvist. Han legger til at teleoperatørene har en bransjenorm på hvordan de skal oppføre seg overfor sine kunder. – I 2009 var Telenor med på å etablere denne normen sammen med Forbrukertilsynet. I ettertid har de vendt ryggen til sin egen norm. Her står det svart på hvitt at når vi skriver under en avtale, skal den følges opp etter tre måneder med en bekreftelse om når kabelen trekkes frem til husveggen og når vi kan forvente fibersignal i huset. Skjer det ikke noe i løpet av ni måneder er man ifølge bransjenormen løst fra avtalen og har ikke lengre gyldighet. Etter to år høsten 2020, sender Telenor et brev der de viser til avtalen de inngikk med oss for to år siden med beklagelse om at det har tatt tid å realisere den. Vi kan selvfølgelig trekke oss fra den innen to måneder. De er freidige nok til å late som om avtalen fortsatt gjelder til tross for at de i sin tid var med på å utarbeide bransjenormen som sier det stikk motsatte, sier en oppgitt talsmann.

Kommunens rolle i utbyggingen
– Vi har også vært i kontakt med Jevnaker kommune og spurt om hvilken rolle de har med fiberutbyggingen. Ansvarlige for fiberutbyggingen i kommunen innrømmer at dette er en vanskelig sak. De er blitt tilskuere til prosessen og får ikke være med på å regulere utbyggingen. Årsaken til at Jevnaker kommune ikke er sterkt engasjert i utbyggingsprosessen, skyldes så vidt jeg forstår myndighetenes målsetting om å forsere fiberutbyggingen i hele Norge. Målsetningen er å få flere markedsaktører til å tilby nettbaserte tjenester. Det har ført til fri konkurranse der myndighetene pålegger kommunene å holde fingrene fra fatet på områder de egentlig burte vært godt involvert, sier Lindqvist.

Vi vil gi kommunen muskler
Engasjementet som velforeningen på Ragnghildrud har lagt for dagen er viktig for å påpeke fallgruvene med fiberutbygging. – Derfor har vi bevist valgt å henvende oss til Jevnaker kommune. Vi ønsker å gi dem muskler til å rydde opp i egen gård og sørge for at Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet blir klar over konsekvensene med utbyggingsplanene. Fiberutbyggingen skal være et gode for oss og ikke en belastning. I dag er vi en kasteball mellom to aktører og umyndiggjort i forhold til våre rettigheter. Det er ikke slik vi skal ha det. Vi ønsker ikke å bringe verken Telenor eller HomeNet i forlegenhet, men å skape ryddige prosesser, sier Lindqvist til slutt.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no