Meny
25.03.2014

Vil endre norske strømvaner

Strømkunder som bidrar til å unngå overbelastning av nettet bør premieres, mener eksperter på smarte energiløsninger. Nå i vinter blir et system for dette testet ut.

– Periodevis høybelastning i strømnettet kan sammenlignes med rush på veiene. Alt vil korke seg hvis vi ikke dirigerer strømtrafikken bedre, sier Bernt Bremdal, spesialrådgiver i NCE Smart Energy Markets.
  Selskapet deltar i et prosjekt som kartlegger strømforbruket i Hvaler kommune i Østfold.
  – Hvis alle på Hvaler slår på en komfyr med induksjonstopp for å lage middag lørdag kveld, eller hvis alle hytteeierne lader elbilen natt til søndag før hjemreisen, vil det skape problemer. Derfor bør fremtidens prissystem stimulere til å styre forbruket mest mulig unna toppene.
  Hvaler kommune var først ute med full dekning av smarte strømmålere, såkalte AMS-målere. De kan loggføre energiforbruket fra time til time. Slike målere har vært i funksjon på Hvaler siden høsten 2011.
  – Kunnskap om sesonger er ikke nok. Vi trenger å vite mer om folks strømvaner gjennom et døgn eller en uke, hva som skjer på spesielle fest- og høytidsdager og i løpet av en hyttehelg, sier Bremdal.

Egen el-vaktmester
På Hvaler-øyene finnes over 4000 hytter. De forbruker tidvis mye strøm bare til oppvarming alene og kan bidra til høy nettbelastning.
  En del av hyttene er med i et forsøk i samarbeid med Defa, som blant annet leverer teknologi for fjernstyring av elektrisitet i hytter.
  – Mange hytteeiere har allerede tatt i bruk ”Ring hytta varm”-systemene våre og fjernstyrer disse fra mobilen eller en PC. I forsøksperioden har det lokale energinettet en lignende funksjon, nærmest som et nytt familiemedlem eller en hyttevaktmester, sier Knut E. Sundt, leder for Defa Services.
  En styringsenhet er montert i hyttene. Den kan fjernstyre varmekildene, slik at restvarmen utnyttes og den termostatstyrte oppvarmingen forsinkes hvis det er høy belastning i nettet.
  – Denne typen smart energiøkonomisering vil vi bare se mer og mer av. Det er nødvendig for at samfunnet skal kunne sikre tilstrekkelig elektrisitet i perioder med høy belastning, og bør kunne kobles til prissystemer som gjør besparelsene lønnsomme for hus- og hytteeiere, sier Sundt.

Nasjonal betydning
En gruppe strømkunder på Hvaler har også fått installert utstyr som både overvåker forbruket, og som kan koble ut elektriske apparater for å dempe nettbelastningen i perioder.
  – Dette er svært interessante målinger som virkelig vil kunne vise oss hvor mye som kan oppnås med smart strømstyring, sier Vidar Kristoffersen i Fredrikstad Energinett.
  Han er leder for de pågående energiprosjektene på Hvaler og tror resultatene vil kunne få nasjonal betydning som innspill i planleggingen av fremtidens smarte energiløsninger.
  – Systemet med tidsforskjøvet strømforbruk er knyttet til et eget prissystem som gjør det lønnsomt å flytte energikrevende gjøremål til tidspunkter da belastningen er lavere.
  Forsøket varer til utgangen av mai.
  – Da oppsummerer og evaluerer vi, sier Kristoffersen.

Kilde: Newswire

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no