Meny
11.08.2016

Vellykket verifikasjonstest av Leidar kontrollsystem for trykkstyrt boring

Kelda Drilling Controls AS har testet og verifisert sitt kontrollsystem Leidar for trykkstyrt boring. Systemtesten er gjennomført i en stor flowloop i Abu Dhabi i samarbeid med Reform Energy Sevices, Air Drilling Associates og Al Mansori.

Trykkstyrt boring, MPD (Managed Pressure Drilling), muliggjør sikker og effektiv håndtering av uforutsette situasjoner under boreoperasjoner, for eksempel ved trykkøkning («kick-back») fra gasslommer samt ved tap av borevæske ut i formasjonen. MPD-teknologi gjør at uforutsette situasjoner oppdages tidligere enn ved konvensjonell boring, korrektive tiltak iverksettes umiddelbart, og boring kan fortsette uten avbrudd. Økt sikkerhet og bore-effektivitet er dermed viktige incitamenter for å ta i bruk MPD i kombinasjon med et modell-basert kontrollsystem, hvilket gir en mye bedre ytelse enn konvensjonell PI regulering.

Effektivitetsgevinster
– I en tid da oljeprisene utfordrer selskapenes lønnsomhet, er ny og innovativ teknologi som effektiviserer operasjonene med opprettholdt eller økt sikkerhet, veien å gå. Innenfor boring og brønnkontroll er automatisk MPD fremtidens teknologi for forbedret effektivitet og sikkerhet, sier Glen-Ole Kaasa, adm.direktør i Kelda Drilling Controls AS.
   – Etter et omfattende utviklingsarbeid med påfølgende testing og verifisering er vi nå i posisjon for å implementere det modellbaserte reguleringssystemet Leidar på borerigger onshore og offshore. Flow-loop testing har demonstrert at Leidar gir konsistent, nøyaktig og robust regulering av både en-fase- og to-fase-strømning. Borebransjen kan dermed implementere seneste teknologi innenfor avansert adaptiv reguleringsteknikk, hvilket gir betydelig effektivitetsgevinster for bransjen.

Slik virker systemet
I MPD benyttes et lukket og trykksatt system for borevæsken, noe som oppnås ved tetning i ringrommet («annulus») og styring av returflødet via en choke-manifold. I Leidar, som er et helautomatisk og adaptivt MPD-system, blir choke-ventilene styrt automatisk av et reguleringssystem basert på kontinuerlig måling av strømningsvolum og trykk. Den adaptive reguleringsalgoritmen vil således sørge for at boreoperasjonen utføres innenfor forsvarlige grenser («borevindu».) En mer utførlig beskrivelse finnes på web-adressen http://www.drillingcontractor.org/flow-loop-testing-verifies-adaptive-model-based-choke-control-system-38692.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kelda Drilling Controls AS, www.kelda.no, er en teknologibedrift med produkter og tjenester innenfor boring og «flow assurance».  Kelda har utviklet et adaptivt reguleringssystem for trykkstyrt boring, Leidar®, samt hydraulisk modell for nedihulls-estimering, Straume®. Videre har selskapet utviklet en boresimulator for opplæring samt besitter spisskompetanse på MEG-injeksjon i flowlines. Selskapet er lokalisert i Porsgrunn med avdelingskontor i Trondheim.

Telemark Group AS, www.telemarkgroup.no, går inn som aktiv utviklingspartner i bedrifter med virksomhet i Telemark og tilstøtende fylker. Telemark Group fokuserer på teknologi- og tjenesteytende selskap innenfor markedsområdene energi, infrastruktur og helse&omsorg. Telemark Group eier 20% i Kelda Drilling Controls AS og har opsjon på ytterligere 10%. Totalt består porteføljen nå av 10 operative selskap inklusiv datterselskap som sysselsetter nærmere 300 personer. Alle selskapene har hovedkontor i Telemark, men med betydelig aktivitet nasjonalt samt noe internasjonalt. Telemark Group AS er lokalisert i Skien og har lokalt forankret eierskap.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no