Meny
28.01.2020

Vellykket flislegging

Keramiske fliser er populært, men for at flisleggingen skal bli vellykket må man ha kunnskap.

Figuren viser eksempel på gulv med storformatfliser. Ved å kombinere store og små fliser er det enkelt å forme fall til ulike slukvarianter (Ill.: SINTEF)

Våtromsnormen beskriver planlegging og utførelse av flisarbeider på en forskriftsmessig og trygg måte.
   Flismønstret betyr mye for utseendet til den ferdige flaten. Mønster, flisformater og inndeling må ses i sammenheng. Det er spesielt viktig i forbindelse med gulvutforming og fallforhold.
   VN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og forberedelse av underlaget  og BVN 34.706 Planlegging og utførelse av flisarbeider er nå revidert. Bladene tar for seg krav til underlaget og gir retningslinjer for planlegging av flismønsteret.

Våtromsnormen gir råd om storformatfliser
Flisleggingen blir mer utfordrende jo større flisene er. Storformatfliser byr på spesielt store utfordringer når de skal legges med fall til sluk. Bladene viser eksempler på utforming med ensidig og diagonalt fall til sluk ved bruk av storformatfliser.
   God limdekning er viktig, spesielt i områder med kontinuerlig fuktpåkjenning. BVN 34.706 gir råd om limteknikk både for storformatfliser og fliser med mindre formater.
   Riktig valg av flistype, lim, fugemørtler og fugemasse er en forutsetning for godt resultat. BVN 34.705 gir råd om valg av materialer.
   Bladene erstatter blader utgitt i 1999 og 2002.
   Se andre nye og reviderte blader i Våtromsnormen

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no