Meny
27.10.2014

Velferdsteknologiske løsninger fra CTM Lyng

CTM Lyng presenterer en rekke sikkerhetsprodukter for hjemmet under samlebetegnelsen VERN. «Pakken» omfatter vannstopp, komfyrvakt, strømkutt, tidsbryter og hovedbryter.

Selskapet har de siste 3–4 årene jobbet aktivt for å bli kjent med behovene i markedet innenfor det de kaller velferdsteknologi, altså teknologi som kan gjøre hverdagen tryggere og bedre for mange mennesker. For ca. ett og et halvt år siden kom de frem til en løsning som hadde til hensikt å «ta vekk konsekvensene av å glemme». Markedsdirektør Terje Lillemo fremhever fem produkter som inngår i dette konseptet: vannstopp, komfyrvakt, strømkutt, tidsbryter og hovedbryter.

 

  • vannstopp – en serie produkter som detekterer om det er behov for vann (bevegelsesføler), eller om det er fukt på uønskede steder. Serien omfatter også ventiler som lukker ved behov.

  • Komfyrvakt – en sensor som overvåker platetoppens temperatur og slår av strømmen dersom det blir for varmt, eller om man glemmer å slå av

  • strømkutt en mikrofon som lytter til røykvarslere i huset, og som slår av «tekniske stikk» ved røykutvikling

  • tidsbryteren enkel timer som ved betjening slår på et apparat og slår det av etter innstilt tid

  • hovedbryter – en overordnet bryter som med ett trykk slår av alle apparater og eventuelt vannet, når man legger seg eller forlater fra boligen

 

Konsekvenser av å glemme
– Folk flest glemmer ting hele tiden. Som oftest er det ikke så farlig, men om man glemmer å slå av komfyren, stekeovnen, badevannet eller kaffetrakteren, kan konsekvensene bli fatale. For friske og raske mennesker handler det oftest om å komme seg ut, hvis uhellet skulle være ute. For syke, demente og bevegelseshemmede er kanskje akkurat det den største utfordringen. Derfor har vårt hovedfokus i utviklingsprosessen av selve produktene vært å avdekke tilløp til skade så raskt som mulig og stoppe utviklingen. Videre har fokuset vært å gjøre produktene svært enkle å bruke og rimelige å montere. Vi mener å ha lyktes med alt dette, sier Terje Lillemo.
  – Statistikken er ganske klar. At man glemmer å slå av platetopp, stekeovn og komfyr er blant de vanligste årsakene til brann i boliger. Skal man unngå slike branner, er det viktig at strømmen til tekniske installasjoner i huset blir slått av ved høy varme og røykutvikling. Når det gjelder vannlekkasjer, handler det om å lukke tilgangen til vann. Dette har vi også løst, forklarer Lillemo. 

Stort marked
– Markedet for sikkerhetsprodukter som CTM Lyng tilbyr, er stort, særlig fordi befolkningen stadig blir eldre og fordi stadig flere rammes av demens. Det er ønskelig fra alle hold at flest mulig skal få bo hjemme så lenge de ønsker, og målet er å utsette tidspunktet for bistand til daglige gjøremål fra det offentlige lengst mulig. Men skal man få dette til, må man jobbe smartere og ta i bruk teknologi der man kan. I dette tilfellet handler det om å redefinere målgruppene for eksisterende teknologi og tilpasse produktene til nye brukergrupper. Vi har løst dette gjennom å ta frem noen nye produkter og sy sammen en «pakke» som tar vekk konsekvensene av at man glemmer ting, gjennom å detektere, slå av og varsle. I bunnen ligger gjennomprøvd teknologi, som markedet har brukt i mange år, avslutter Lillemo. 

For mer informasjon www.vern.eu


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no