Meny
03.11.2022

Været endrer seg - standardene for snølaster må oppdateres

Mange norske bygninger må tåle mye snø. For å dimensjonere bygningene riktig er det viktig med gode indikasjoner på hvor mye snøen veier.

Snart kommer vinteren ... For å sikre at bygningene våre er tilpasset det nye klimaet må standardene for snølaster oppdateres. Foto: Tore Meek / NTB 

Med et klima som endrer seg, er det spesielt viktig at regelverk og standarder oppdateres hyppig. 

En ny kartlegging viser at temperaturøkninger gir både mindre og mer snø. Lavlandet, det vil si områder som ligger under 200 meter over havet, og kysten får mindre. Høyereliggende steder kan få mer.

- Denne kunnskapen er sentral for å kunne oppdatere snølastene i standarden «NS-EN 1991-1-3 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner». Den gir også grunnlag for å oppdatere anvisninger i Byggforskserien, sier Berit Time, sjefforsker i SINTEF og leder for SFI Klima 2050. 

Tre ulike metoder ga samme svar 

Det er forskere ved Meteorologisk institutt som har studert utviklingen av snølaster i Norge for perioden 1961-2020. De har sammenliknet normalperioden 1961-1990 med normalperioden 1991-2020. 

Nærmere bestemt har de benyttet tre ulike metoder for å beregne femti års returperiode av snølaster, det vil si hvilken snølast som forventes å bli oversteget  én gang i løpet av femti år.

Klimanormalene, det vil si et gjennomsnitt av været over en periode, viser et klima med høyere temperaturer i perioden 1991-2020 enn i perioden 1961-1990. 

- Et varmere klima korter ned vinteren mange steder, med en sannsynlig reduksjon i maksimal snølast. Samtidig gjør høyere temperatur at atmosfæren kan holde på mer fuktighet og at nedbøren kan øke. Der det fortsatt er kaldt nok, kan den økte nedbøren komme som snø, og dermed øke snølastene, sier forsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt.

Maksimale snølaster minker altså i lavlandet og langs kysten. Mens i høyereliggende områder og i deler av Nord-Norge har de maksimale snølastene økt.

Resultatene presenteres i rapporten

Snølaster i Norge 1961–2020.

Rapporten viser også maksimale snølaster for alle kommunesentre, der det er mest bebyggelse, for alle kommuner i Norge i perioden 1991-2020.

Om Klima 2050

Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Målet er å finne nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

https://www.klima2050.no/

 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no