Meny
04.01.2016

VTM gir økt produktivitet i pneumatiske systemer

Pneumatiske funksjoner i et system kan optimeres ved hjelp av tids- og hastighetsmåleren Velocity Time Meter, VTM, fra Aventics.

Ved å måle og stille inn riktige parametere blir sylinderhastigheten og -dempingen ideell. Dette kan øke produktiviteten med opptil 300 prosent, og energieffektiviteten blir bedre. Det avgis mindre støy, og komponenter får lengre levetid som følge av mindre vibrasjoner.
   – Aventics har omfattende erfaring innenfor dempeteknologi i pneumatiske systemer og hvordan systemene best kan trimmes og justeres for å oppnå de beste resultatene, sier Babak Tabrizi.
   Riktig hastighet, lufttrykk og masse må tilpasses den valgte sylinderen for å oppnå den ideelle dempingen i en sylinder. Når sylinderens demping er riktig innstilt, oppnås korte syklustider, forsiktig bremsing og dermed lang levetid og lavt støynivå. Med en VTM kan syklustider måles fra en ventil mottar signal til sylinderen begynner å bevege seg. Hastigheten måles ved at en sensor plasseres et sted langs sylinderen, og en bevegelse utføres.
   Muligheten for å måle og dokumentere syklustider og hastigheter gjør installasjon og igangkjøring av maskiner enklere, og det gir en raskere inntrimming etter en maskinservice.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no