Meny
13.09.2021

Uvikler maritim karbonfangst og -lagring som del av LINCCS-konsortiet

Wärtsilä vil ta en sentral rolle i utviklingen av maritime karbonfangst- og lagringsteknologier (CCS) som en av de ledende partnerne i LINCCS-konsortiet (Linking carbon capture and storage).

Wärtsilä utvikler maritim karbonfangst og -lagring som en del av LINCCS -konsortiet.

LINCCS -prosjektet fokuserer på å redusere kostnadene for nye karbonlagringsanlegg med 70 prosent og å fremme utviklingen av karbonfangstteknologier i en rekke sektorer. Denne uken ble det kunngjort at LINCCS-konsortiet over tre år vil motta 111 millioner kroner i finansieringsstøtte fra regjeringens Grønn Plattform-ordning.
   Karbonfangstteknologi kan være en betydelig mulighet for dekarbonisering av maritim industri, og en av de viktigste arbeidsstrømmene i LINCCS-prosjektet er derfor å utvikle en maritim CCS-løsning. Wärtsilä vil lede denne arbeidsstrømmen med støtte fra Sustainable Energy Catapult Center og SINTEF Energy. Gruppen vil slutte seg til bredere, tverrindustrielle CCS-utviklingsprosjekt fra prosjektpartnere som Aker Solutions (prosjektleder), Cognite, Aize, AGR, OpenGoSim, Wintershall Dea, Vår Energi, Lundin, Equinor og TotalEnergies.
   For å støtte utvikling av CCS-teknologi, vil Wärtsilä Exhaust Treatment utvide sitt tekniske anlegg i Moss til også å kunne utvikle, teste og verifisere CCS-løsningene. Dette vil bringe teknologien til et modenhetsnivå hvor den kan prøves ut i full skala på et fartøy.
   Prosjektet vil bli støttet med kompletterende kunnskap fra hele Wärtsilä-gruppen. Med mange års arbeid innen både eksosrenseteknologi og håndteringssystemer for kryogene gasser, er organisasjonen godt posisjonert for å støtte hele infrastrukturkjeden for karbonfangst og -lagring, fra eksos til endelig karbonbinding.
   Prosjektet viser Wärtsiläs engasjement for innovasjon som kan bidra til å dekarbonisere skipsfarten. Enda viktigere er det at utviklingsarbeidet vil gjøre det mulig for organisasjonen å bevise levedyktigheten til CCS på skip, samtidig som industrien får muligheten til å implementere teknologien i stor skala.
   – Overgangen mot nullutslipp vil kreve at vi er pionerer innen en rekke forskjellige teknologiske løsninger i kombinasjon, og at vi er det i nært samarbeid med viktige partnere. Vi er ydmyke og glade for å jobbe med en sterk gruppe selskaper, som alle har markedsledende kompetanse, for å fremme CCS som en løsning som kan muliggjøre en lavkarbonfremtid, sier Tamara de Gruyter, president for Marine Systems i Wärtsilä.
   – Wärtsilä er forpliktet til å være en leder i reduksjonen av klimagassutslipp de kommende tiårene. Med LINCCS-prosjektet har vi tenkt å vise hvordan karbonfangstløsningen vår, i kombinasjon med transport- og lagringssystemene, kan redusere utslipp både på kort og mellomlang sikt, legger hun til.
   Wärtsilä Exhaust Treatment er markedsledende produsent av marine avgassrensesystemer, med en rekke livsløpsløsninger for skrubbing. Wärtsilä ET tilbyr integrerte, kompatible løsninger for alle typer skip, og i konfigurasjoner med åpen sløyfe, lukket sløyfe eller hybridkonfigurasjoner. Wärtsiläs skrubbere bygges med en modulær tilnærming til fremtidig teknologiutvikling, noe som skaper en plattform for å redusere også andre utslipp fra skip enn svovel.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no