Meny
16.06.2020

Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet


- På sikt vil el-gravemaskinene også kunne konkurrere med dieselmaskiner på pris, sier Marianne Kjendseth Wiik i Sintef.

Prototype: Utslippsfri 17,5 tonns beltegravemaskin på byggeplass i Olav Vs gate i Oslo sentrum. Nå er erfaringer med el-gravemaskiner samlet i en ny rapport. Foto: NASTA

Utslippsfrie gravemaskiner har i løpet av det siste året blitt testet ut på tre norske byggeplasser:Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo.Erfaringer fra byggeplassene, med konkrete råd til entreprenører og offentlige oppdragsgivere, er samlet i en ny rapport.

Sparte kostnader og utslipp
De elektriske og utslippsfrie maskinene fra NASTA har til sammen gått 6 817 timer. Gravemaskinene har totalt spart over 372.000 NOK i energikostnader, og over 91 tCO2e i direkte utslipp.
   - Ved Biri omsorgssenter og i Olav Vs gate fungerte maskinene faktisk bedre enn forventet, med reduserte kostnader og utslipp som resultat, forteller Marianne Kjendseth Wiik. Hun er forsker i Sintef og har ledet prosjektet Zero Emission Digger. Hun framhever god opplæring av førerne og tilrettelegging underveis som suksessfaktorer på de to byggeplassene.
   Ved Oslo storbylegevakt gikk det ikke like knirkefritt, der måtte man bytte maskinfører underveis, og koronautbruddet gjorde arbeidet utfordrende, siden det ikke var etablert gode nok rutiner fra start, og den nye føreren ikke fikk tilstrekkelig opplæring.
   - Erfaringene fra alle de tre byggeplassene er svært verdifulle når maskinene skal videreutvikles for storskalaproduksjon og-bruk, sier Kjendseth Wiik.

Godta risiko og ekstra investeringer
For hittil har utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kun vært gjennomført som pilotprosjekter. -Når maskinene skal tas i bruk i “vanlige” prosjekter, må man regne med noe risiko og ekstra investeringer for å teste ut nye teknologier og løsninger, sier forskeren.
   Foreløpig er investeringskostnadene for el-gravemaskiner noe høyere enn for dieselmaskiner, mens driftskostnadene er lavere, så totalt blir utgiftene omtrent de samme. - Når el-maskinene blir produsert i større skala, vil prisen gå ned, og de vil konkurrere med dieselmaskinene også når det gjelder kostnader, tror Kjendseth Wiik.

God planlegging er nøkkelen
I den nye rapporten presenteres gode råd til offentlige oppdragsgivere og entreprenører. Stikkord er gode interne rutiner, planlegging og oppfølging.

Kilde: SINTEF

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no