Meny
07.12.2020

Utdanningsprisen 2020 går til bærekraftsingeniør hos Skanska Norge

FLT's årlige Utdanningspris på kr. 150 000 går til Didrik Eie Fossum for sin masteroppgave om bærekraftsmanual tilpasset boligsamvirket.

Hvert år deler FLT ut 150.000 kroner til noen som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning. Prisen ble første gang utdelt i forbindelse med FLTs 60 års markering i mai 2011.
   – Det er viktig med fokus på klima og miljø når det kommer til boligbygging. Jeg er glad for å ha hatt en veileder som var veldig engasjert i temaet, sier prisvinner Eie Fossum.
   Eie Fossums masteroppgave er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Han er ansatt i Skanska Norge.

Priskomiteens helhetlige begrunnelse:
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har over tid arbeidet for mer bærekraftige fornyingsprosjekter, men har manglet de verktøyene som må til for at miljøvennlig fornying skal tas på alvor ute i de mange borettslagene.
Masteroppgaven til Didrik Eie Fossum omhandler ett av disse verktøyene – en bærekraftsmanual tilpasset boligsamvirket. Det finnes få slike manualer for bedre miljøkvalitet, og det finnes ingen som omhandler fornying av eksisterende boligmasse. Fossum har på en imponerende måte, fra et tynt grunnlag, maktet å utvikle et verktøy godt tilpasset behovet. Verktøyet er så godt bearbeidet at det umiddelbart ble inkludert i NBBLs strategi for bærekraftsregnskap.
   I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål formulert og besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Teoridelen av oppgaven er basert på et omfattende litteraturstudium som hele byggsektoren vil ha stor nytte av.
Manualen kan også med enkle grep benyttes som et operasjonelt verktøy, både for organisasjoner og for relevant personell på alle nivåer, for å øke bevisstheten og kvaliteten i beslutninger vedrørende bærekraft i sektoren.
   Besvarelsen holder høy kvalitet på områder som metodevalg og kildebruk. Drøftingene i diskusjonskapitlet er grundige og relevante, og samlet sett holder oppgaven et meget høyt nivå.
   Kandidaten er oppfordret til å utforme en vitenskapelig artikkel basert på resultatene i denne masteroppgaven.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no