Meny
25.03.2014

Ubehandlet gran og furu mest klimavennlig

En studie av trefasader viser at norsk gran og furu uten overflatebehandling gir lavest utslipp av klimagasser gjennom levetiden.

Tre som fasademateriale blir ofte sett på som et miljøvennlig alternativ til andre, ofte ikke-fornybare materialer. Tre kommer i mange utgaver, for eksempel som ubehandlet trevirke, tre med overflatebehandling, impregnert tre og termisk modifisert tre.

Negativ effekt ved transport
Men hvordan kommer disse trefasadene ut i et livsløpsperspektiv? Og i hvilken grad innvirker overflatebehandlingen på miljøegenskapene til kledningen? I rapporten «Miljøanalyse av trefasader» fra SINTEF Byggforsk er det laget realistiske vedlikeholdsscenarier, og de best tilgjengelige levetids- og miljødataene er tatt i bruk for å sammenligne miljøpåvirkningen til alternative løsninger i et livsløpsperspektiv.
  Resultatene viser at bruk av norsk furu og gran med eller uten kopperimpregnering, men uten overflatebehandling, gir det laveste utslippene av klimagasser gjennom levetiden. Lange transportavstander, for eksempel fra Russland til Norge, gir en betydelig negativ effekt på miljøegenskapene.
  – Når man tenker miljø, må man se helheten fra vugge til grav. Fokuserer man bare på én ting, for eksempel levetid, blir det fort feil konklusjon, sier seniorforsker Thale Plesser ved SINTEF Byggforsk.

Maling og beis gir høye utslipp
En sammenligning av de ulike kledningstypene viser at maling og beis er forbundet med relativt høye klimagassutslipp. Selv om overflatebehandlingen bare utgjør et tynt sjikt, er det likevel i hovedsak denne som bestemmer miljøegenskapene til trekledningen.
  – Dersom en kledning skal overflatebehandles, bør det velges et produkt med lange vedlikeholdsintervaller, råder Plesser.

Miljøgevinst ved kopperimpregnering
I områder med høy vannbelastning har impregnert og modifisert trevirke lengre levetid enn ubehandlet trevirke. Kopperimpregnert tre har lang levetid sammenlignet med de fleste andre kledningstypene, og produksjonen gir relativt lave klimautslipp. Totalt sett får man en betydelig miljøgevinst ved å bruke kopperimpregnert tre i utsatte konstruksjoner.
  – Den samme miljøgevinsten får man ikke med modifisert trevirke eller sibirsk lerk selv om disse har lengre levetid enn ubehandlet gran eller furu. Dette skyldes at produksjon og transport er forbundet med høye klimautslipp, sier Plesser. 
  Det er gjennomført livsløpsanalyser (vugge til grav) av følgende typer trekledning: gran/furu – med og uten beis, dekkbeis eller maling, gran/furu – kopperimpregnert – med og uten dekkbeis eller maling, royalimpregnert tre, sibirsk lerk, termisk modifisert tre og furfurylert tre.
  Studien er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, Treteknisk institutt og Institutt for skog og landskap og er finansiert av forskningsprosjektet KlimaTre.

Kilde: SINTEF Byggforsk

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no