Meny
23.06.2022

Trondheim kommune satser på biogasskjøretøy

Biogass har blitt en viktig del av Trondheim kommune sin ambisiøse klimasatsning.

Foto: Merete Mauland

Med åpning av Gasum fyllestasjon tidligere i høst ble det gunstig for kommunen å investere i biogasskjøretøy fra IVECO. Miljørådgiver i Trondheim kommune mener biogass løser både et avfallsproblem og bidrar til mindre lokale utslipp.
   Trondheim kommune har et mål om at i 2023 skal direkte klimagassutslipp fra transport være 85 prosent lavere enn i 1991. Innfasing av kjøretøy på blant annet biogass og lade-/fyllestasjoner for dette er avgjørende for at kommunen skal nå klimamålene. Derfor har Trondheim kommune bestilt opptil 9 IVECO biogasskjøretøy som skal brukes til diverse kommunale oppgaver.

IVECO leverer biogasskjøretøy til Trondheim kommune

Trondheim kommune er godt i gang med å drifte byen med hjelp av biogasskjøretøy fra IVECO. Markus Karijord, miljørådgiver i Trondheim kommune, mener biogass er en god løsning på mange områder:
   - Vi mener biogass er en viktig klimaløsning på flere områder. Med biogass får vi både drivstoff til kjøretøy og vi får utnyttet lokale avfallsressurser. Biogasskjøretøy har fordeler med god rekkevidde og rask fylletid. I tillegg bidrar disse kjøretøyene til mindre lokale utslipp og støy inne i sentrum.
   Biogassvarebilene som er levert av IVECO-selger Christian Hjelseth, gjennom forhandleren Mardahl Verksted, benyttes som utstyrsbiler til drift av parker, samt verkstedsbil. Trondheim kommune venter også på seks små lastebiler fra IVECO som er utstyrt med krokløft. Dermed kan kjøretøyene brukes til transportering av store maskiner og materialer i forbindelse med kommuneveinettet, samt drift og vedlikehold av offentlige områder.
   Karijord mener staten har et ansvar for å gjøre biogass mer tilgjengelig for de private aktørene.
   - Vi i kommunen har mulighet til å betale merkostnaden i oppstarten av biogasskjøretøy som ikke det private har. Ved å øke etterspørselen etter både biogasskjøretøy og biogass, så bidrar det til å opprettholde driften av fyllestasjonene og støtte opp under leverandørene som selger biogasskjøretøy. Med en satsning på biogassinfrastrukturen i trøndelagsområdet vil det også ha gode effekter på biogass som energiproduksjon, forteller Karijord. 

Offensiv klimasatsning med åpning av fyllestasjon
En viktig del av satsningen på biogass handler om å tilgjengeliggjøre drivstoffet for sjåførene. Høsten 2021 åpnet Gasum sin første fyllestasjon i Trondheim, og Trondheim kommune var en viktig støttespiller for å realisere åpningen.
   - Vi ser at biogass er vært en viktig del av Trondheim kommune sin klimasatsning, og de var tidlig ute med å forsøke å tilrettelegg for areal til en biogass fyllestasjon. Gasum fant areal sammen med COOP som førte til at prosjektet ble realisert med åpning høsten 2021. De har i tillegg en «fast track-ordning» på byggesaksbehandlinger når det gjelder grønne initiativer som kan kutte utslipp. Dette gjorde at vi fikk behandlet søknaden om fyllestasjonen på 6 uker fremfor 12, som bidro til å sette fart i utviklingen, forteller Jogeir Munkeby, Business Development Manager i Gasum AS.
   - Vi ser at biogass er vært en viktig del av Trondheim kommune sin klimasatsning, og de var tidlig ute med å tildele areal for Gasum sin biogassfyllestasjon som åpnet høsten 2021. De har i tillegg en «fast track-ordning» på byggesaksbehandlinger når det gjelder grønne initiativer som kan kutte utslipp. Dette gjorde at vi fikk behandlet søknaden om fyllestasjonen på 6 uker fremfor 12, som bidro til å sette fart i utviklingen, forteller Jogeir Munkeby, Business Development Manager Traffic i Gasum AS.
   Munkeby mener det er mange fordeler med biogasskjøretøy i en storby:
   - Med det nye anlegget i Trondheim kan du fylle komprimert gass på 3 minutter. Det er ingen kø, og tilgjengeligheten gjør det lettere for sjåførene i hverdagen. Vi tror komprimert gass er en god løsning i by, og sammenlignet med EL slipper du ladetiden.
IVECO Norge er også veldig fornøyde med å samarbeide med Trondheim kommune, og er imponert over satsningen på alternativt drivstoff.
   - Vi synes det er veldig bra at Trondheim kommune er så langt fremme når det gjelder satsningen på biogass. Både når det gjelder tilretteleggelsen av Gasum sin fyllestasjon og investeringen i biogasskjøretøy. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid, sier Håkan Jönsson, Business Director for IVECO North Europe & Baltics.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no