Meny
11.04.2022

Trønderske sjøbusser aktuelle for Paris-OL i 2024

Det koker i Trondheim. Antall teknologibedrifter har skutt fart i regionen, hvor flere verdensledende forskningsmiljøer holder til. Derfor er det dit franskmennene drar når de ser etter bærekraftige løsninger som skal vises fram under sommer-OL i Paris.

Verdens første autonome passasjerferge
VNF er ansvarlig for forvaltningen av størstedelen av Frankrikes indre vannveinett og infrastruktur, og ser nå til det trønderske oppstartsselskapet Zeabuz som en mulig leverandør av autonom fergetransport under OL i Paris i 2024.
   Zeabuz er et spin-offselskap fra det ledende forskningsmiljøet på autonome fartøy ved NTNU i Trondheim, som har utviklet verdens første helautonome passasjerferge.

Viktig utstillingsvindu for ny teknologi
OL har historisk sett vært et viktig utstillingsvindu for nyskapende teknologi, og Trondheim er i så måte ikke et tilfeldig reisemål. Bare de siste ti årene har mer enn 300 teknologiselskap etablert seg i Norges teknologihovedstad, men Zeabuz er eneste norske selskap som kan levere markedsmoden autonom fergeteknologi.

Vannet kan løse urbane utfordringer
Urbanisering skyter fart. 56 % av verdens befolkning bor nå i by, noe som vil øke til nesten 70 % i 2050. Siden sjøveien var viktigste transportinfrastruktur, ligger 90 % av alle urbane områder ved vann, sjø, elv eller fjord. Ny teknologi kan utnytte vannet til å frakte passasjerer eller varer på en bærekraftig måte.
   EU har ambisjoner om en grønnere, mer bærekraftig og effektiv kanaltransport. Med mer enn 37 000 km innenlands vannveier krever det en betydelig omstilling av dagens innlandsflåte. Zeabuz kan, med sin unike sensorteknologi, kunstige intelligens og batteridrift, bli en viktig del av løsningen for en mer effektiv, autonom og klimavennling kanaltransport i Europa.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no