Meny
16.09.2019

Tre trebruer over den nye motorveien i Ringsaker

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke starter nå med monteringen av Harpviken bru over nye E6 nord for Brumunddal.

Foto av tilsvarende bru fra E6 i Gudbrandsdalen. (Foto: Moelven Limtre)

Bruene leveres av den lokale leverandøren Moelven Limtre. Tømmeret som blir brukt til bruene kommer fra skogene tilknyttet Moelvens sagbruk i Våler og Løten.
   - Det er bra at tre som byggemateriale når opp i konkurransen med stål og betong på overgangsbruene som skal bygges i Ringsaker. Kortreiste produkter fra lokale leverandører er alltid positivt, blant annet for lokal verdiskaping og prosjektets klimaregnskap, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.
   Monteringen av Harpviken bru skal gjennomføres i løpet av kommende helg. Arbeidene starter på fredag kl. 21.00 og avsluttes innen kl. 06.00 mandag morgen. E6-trafikken blir lagt om via Ringsakervegen (fv. 84) mellom Neskrysset og Økelsrud mens E6 er stengt.
   - I tillegg til Harpviken bru skal også Tande bru sør for Skarpsno og Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud bygges i tre, sier Moshagen.
Samtidig som monteringen av trebrua ved Harpviken starter opp, får Nye Veier vite hvilke entreprenører som ønsker å konkurrere om å bygge Innlandets aller største bruprosjekt.
   - Fredag er innleveringsfristen for prekvalifisering for entreprenører som ønsker å være med på utbyggingen av E6 Moelv – Roterud, inkludert bygging av ny motorveibru over Mjøsa. Det har vært stort politisk trykk på at tre skal brukes i den nye brua. Derfor er vi spente på om det kommer aktører som ønsker å bruke tre som materiale i samvirke med betong og stål, sier Moshagen.
Verdens største trebru konstruert for trafikk er den 196 meter lange Flisa bru som går over Glomma. Dette er en samvirkekonstruksjon som består av både betong, stål og tre.
   - Nye Veier har hatt i underkant av 50 møter med både nasjonale og internasjonale entreprenører som har vært spesielt interessert i bruprosjektet over Mjøsa.  Dette inkluderer også flere møter med norske leverandører innen tre og betong.  Vi er opptatt av nytenking og utvikling i alt som har med veibygging å gjøre og vi kommer til å vektlegge klimavennlige løsninger når vi skal velge hvem som får bygge den nye motorveibrua, sier Moshagen.
   Den nye brua over Mjøsa blir ca. 1,6 kilometer lang. Det er omtrent 75 meter dypt på det dypeste i korridoren der brua skal bygges.
   - Den lengste trebrua som skal monteres over E6 er Tande bru. Denne brua blir 48 meter lang. Nå blir det spennende å se om treindustrien er klare for å bygge ny bru over Mjøsa på 1,6 kilometer, eller andre større brukonstruksjoner, der tre kan benyttes i samvirke med stål, betong eller andre materialer, sier Moshagen.
Valg av prekvalifiserte entreprenører blir gjennomført den neste måneden og resultatet blir offentliggjort medio oktober.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no