Meny
27.10.2022

Tre norske bedrifter får opp mot 300 millioner kroner fra EU

I skarp konkurranse med bedrifter fra hele Europa har tre nye norske bedrifter fått tilslag på finansiering gjennom EUs Innovasjonsråd. Hemispherean, Glucoset og Oivi jobber med helseteknologi og har løsninger innenfor kreftmedisin, måling av blodsukker og screening av øyesykdommer.

Hemispherean. Fra venstre: Zeno Albisser, CEO, Sandra Cantilena, Senior Scientist, Thea Audsen, Scientist, Adam Robertson, CSO, Terezia Prikrylova, COO. Foto: Hemispherean. 

Det er ordningen EIC Accelerator, under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa, som har gitt denne finansieringen til de tre innovative norske bedriftene. Konkurransen er skarp, og bare de aller mest innovative får gjennomslag.

Blant nærmere 2000 bedrifter fra hele Europa kom 250 videre til pitching foran en jury, og av disse var det til slutt 75 selskaper som ble tilbudt finansiering fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Tre av disse var norske.

- Gratulerer til Hemispherean, Glucoset og Oivi. Dette viser at norsk helseteknologi er i verdensklasse og betydningen av norsk deltagelse i Horisont Europa for norske bedrifter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Alle de tre bedriftene har tidligere fått finansiering fra Innovasjon Norge i form av lån, tilskudd eller garantier, og det siste året har de mottatt rådgivning om hvordan de best får midler fra EIC Accelerator.

Kreftmedisin

Hemispherian skal utvikle et nytt legemiddel for å behandle kreft og aggressive hjernesvulster. Deres legemiddel er en kjemisk komponent som aktiverer DNA-skaderespons i kun kreftceller uten å ødelegge friskt vev. Legemiddelet kan sørge for nedgang i antallet mennesker som dør av kreft.

De har nå fått tildelt støtte fra EIC på 25 millioner kroner, i tillegg til potensielt 75 millioner kroner i egenkapital. Denne egenkapitalen består som regel av kapitalinnsprøyting gjennom at EIC-fondet kjøper nye aksjer eller gir konvertibelt lån til bedriften.

Selskapet er basert i Oslo, men gründerne bak har internasjonal bakgrunn fra blant annet Sveits og USA.

- Denne finansieringen kommer på et perfekt tidspunkt så vi kan akselerere utviklingen av vårt legemiddel mot klinisk testing i mennesker. Vi er veldig glad for hjelpen vi har fått fra Innovasjon Norge, og for annerkjennelsen av arbeidet vårt fra juryen til EIC, sier CEO i Hemispherian, Zeno Albisser.

Øyescreening og glukosemåling

Oivi utvikler et helautomatisk retina-kamera med innebygd AI-diagnostikk for bruk i primærhelsetjenesten, slik at sykepleier kan utføre rutinemessig screening i stedet for å henvise til øyelege. Kameraet kan screene for diabetes-relaterte øyesykdommer, som muliggjør preventiv behandling, som igjen kan redusere sjansene for blindhet med 95%.

Gründerne og mange av de ansatte har bakgrunn fra sensor- og kameraindustri, og bedrifter som Tomra, Tandberg og Cisco. Bedriften har nå fått tilbud om tilskudd på 25 millioner kroner og mulighet for forhandlinger med EIC-fondet neste år om investeringer opp mot 150 millioner kroner.

Glucoset har utviklet og patentert sensorteknologi som gjør det enklere å overvåke pasienters blodsukkernivå i sanntid på intensivavdelinger. Dette kan redusere dødelighet, komplikasjoner og kostnader ved sykehus.

Bedriften har fått ca 25 millioner i tilskudd og 30 millioner i egenkapital. De springer ut fra et forskningsmiljø ved NTNU i Trondheim.

- Mange av de mest innovative bedriftene som når opp i konkurransen om EU-finansiering har utspring fra forskningsmiljøer og større bedrifter. Tildelingene er en anerkjennelse både av bedriftene og de kunnskaps- og næringsmiljøene de er del av. Det er fantastisk å se at disse lykkes i internasjonal konkurranse – og de er viktige bidrag til fremtidig verdiskaping og nye jobber i Norge, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge har støttet bedriftene med søknadsutforming, presentasjonstrening, generalprøve med Innovasjon Norges eksperter og detaljerte råd for IPR-strategi. Investinor er også med på generalprøver og gir råd underveis.

EIC Accelerator

EIC Akselerator (European Innovation Council Accelerator) er en finansieringsordning i EU hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd på inntil 2,5 millioner EURO og i tillegg egenkapital på inntil 15 millioner EURO.

Finansieringen fra EIC Akselerator går til banebrytende innovasjoner med et stort, internasjonalt vekstpotensial og med betydelig positiv effekt på miljø og samfunn. Kommer du gjennom nåløyet får du finansiering, coaching og akseleratortjenester. Ordningen finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for EIC Accelerator og bidrar med rådgivning i utviklingen av søknadene til EIC, pitching og trening i å svare på krevende spørsmål fra dommerpanelet i Brussel.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no