Meny
19.12.2014

TESS bygger bro mellom olje, gass og fornybar energi

Norge har flere gode forutsetninger for å skape en vekstnæring av fornybar energi utenfor kystlinjen. Vår offshoreaktivitet for å finne og utvinne olje og gass har skapt en avansert leverandørbransje med omfattende erfaring fra røffe naturforhold. Den kommende Industriens Motemesse 2015 setter fokus på å bygge bro mellom dagens offshorenæring og de mulighetene som ligger i å utnytte fornybar energi.

 

TESS vil bygge bro mellom olje- og gassindustrien og den kommersielle utnytting av fornybare energiformer. Industriens Motemesse, den trettende i rekken arrangert av TESS, fokuserer på fornybar energi som allerede er, og kan bli en mye større næring basert på de erfaringer og avanserte teknologi som offshoreindustrien har gitt nasjonen over en periode på snart et halvt århundre.

Dedikerer messe til Ny Energi
TESS har tatt en beslutning om å dedikere messen til denne muligheten for å utvide vår nye vekstnæring. En stor andel av både utstillingen og konferansedelen vil bli viet den interessante fremtiden som TESS tematisk kaller for Ny Energi. Messen arrangeres i Telenor Arena 25. og 26. mars i 2015.
   – Se på danskene! TESS har egen virksomhet i Esbjerg. Det som for en del år siden var en yrende fiskehavn med fiskebåter, domineres nå av å være en forsyningsbase for vindkraftinstallasjoner og olje- og gassaktiviteter i Nordsjøen. Vi ser enorme lagre av komponenter for disse to bransjene side om side. Engineering-bedriftene utvikler og ivaretar selvfølgelig både olje, gass og vindkraft under samme tak. Det er på tide at vi også kommer i gang med en tilsvarende utvikling i Norge, sier medgründer og daglig leder i TESS as, Erik Jølberg, og tilføyer at denne type koordinering også vil kunne være med å gi økt lønnsomhet for eksisterende oljeservicebedrifter og eksistensgrunnlag for nye.

Fundamentale likheter
Kabler som leder kraft fra vindmøllene og til lands, produseres av de samme bedriftene som leverer kraftkabler for offshore oljeindustri. Stålunderstellene for plattformer og vindmøller bygges ved de samme verkstedene. Utstyret fraktes og installeres av samme type fartøyer. Ingeniører, geologer, rederier, skipsførere – mange av de yrkesgrupper som i dag arbeider for offshoreindustrien har kompetanse som kan brukes for en positiv utvikling innenfor fornybar energi produsert utenfor kystlinjen.    

Gode krefter må tenke sammen
Erik Jølberg har tidligere lagt ned mye tid, krefter og engasjement i å utvikle en møteplass og en interesseorganisasjon for leverandørene til subsea-utvinning av olje og gass. De fleste i og utenfor næringen er kjent med at dette møysommelige arbeidet endte med suksess.  
  Interesseorganisasjonen Subsea Valley ble utropt til landets største næringsklynge etter bare tre års virksomhet. Jølberg ønsker i disse dager å legge til rette for en brobygging mellom fremragende krefter i leverandørbransjen og fagmiljøer som utvikler nye løsninger for å utnytte vindkraft, bølgekraft og annen fornybar energi. 
   – Vi trenger å tenke nytt. Tiden er inne for å satse på flere muligheter. Vår oljevelstand vil avta med tiden. Vi har allerede en del bedrifter som leverer til ”de nye energier”. Utviklingen peker i retning av Ny Energi i flere former. Vi må kjenne vår besøkelsestid, sier Jølberg, som vil fortsette med å fokusere på fornybar energi – også gjennom TESS som har mer enn 110 servicesentre i Norge og fem etableringer utenlands.                           

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no