Meny
01.12.2021

Sveisesimulator er på plass i Svolvær – skaper stor iver hos vgs-elever

– Et fantastisk supplement til undervisninga som forbedrer den virkelige sveisingen og sparer skolen for sekssifret beløp, sier faglærer.

Tekst: Kristina Johnsen

Lunsjpausen har startet, men matpakken må vente litt. To av elevene ved Teknikk og Industriell Produksjon ved Svolvær videregående skole, Mathias Skjerpen og Mathias Eilertsen, har et arbeidsstykke å fullføre. De sitter med elektrodeklypa i hånda, dypt konsentrert om skolens nye VRTEX sveisesimulator.
   – Jeg kan ikke gi meg før jeg får en bedre “score”, sier Eilertsen.
   Nordland Fylkeskommune har investert i VRTEX 360 til videregående skole i Svolvær, og studentene er nå i ferd med å gjøre seg kjent med deres nye hjelpemiddel. Simulatoren transporterer dem ved hjelp av VR-briller og virkelighetsnære “sveisepistoler” inn i en virtuell verden, og setter dem i stand til å øve seg i sveisefaget på en måte som engasjerer dem på det sterkeste. Her kan de teste, prøve og konkurrere seg imellom for å bli enda sterkere i faget. Uten et eneste snev av gassutvikling og varme, sveiser de sammen metallstykkene som ligger plassert virtuelt foran dem. Faglærer Knut Harald Johansen står ved siden av og gransker dataskjermen, som gir elevene tilgang til teoretisk funksjonalitet med sveiseterminologi og definisjoner for å forbedre ytterligere forståelse.
   – Det står i læreplanen at vi skal tilby virtuell opplæring, et fantastisk og viktig supplement i undervisninga som forbedrer den virkelige sveisingen, sier Johansen.

Med ett mål for øye
Skjerpen søkte seg til videregående skole i Svolvær med ett mål for øye: Å ta fagbrev i sveising. Eilertsen har gjort det i motsatt rekkefølge: Han ønsker teste ut forskjellige yrkesretninger for å finne sitt fag. Siden skolen gikk til anskaffelse av VRTEX-maskinen, har han hatt flere runder med virtuell sveisetrening enn noen av de andre elevene. Det har åpnet ei dør for Eilertsen.
   – Simulatoren har gjort meg mer interessert i sveising, og jeg må bare si at det slett ikke er uaktuelt å gå i den retningen, sier Eilertsen.
   Han tar på seg sveisehjelmen for en ny runde, denne gangen velger han seg et tredimensjonalt slipp-verksted med tørrdokk. Før han kan gå i gang, må han skrive inn riktig materialtype, prosess, gass, strøm og strømstyrke, spenning og trådmatehastighet inn i simulatoren. Her inne kan han også velge mellom program for en lang rekke sveiseprosedyrer og sveisemetoder, MIG/MAG-sveising, elektrodesveising, TIG-sveising samt alle sveiseposisjoner og fugetyper.

Sammensveiset miljø
– Nærmere virkeligheten kommer man ikke, sier driftsleder ved Lofoten Sveiseindustri og leder av prøvenemnda for sveising i Nordland, Gøran Mareliussen.
   Mareliussen er tilstede sammen med representanter for industri og fagmiljø i regionen under avdukinga av det virtuelle sveiseverkstedet på fagskolen i Svolvær. Blant de oppmøtte er også daglig leder og fjerde generasjon ved O. Marhaug slip og mekanisk verksted i Svolvær. Morten Marhaug er bestyrer for hjørnesteinsbedriften i en by som er kjent for et sterkt marint miljø med et av landsdelens største fagmiljø innen sveiseindustri og slippverksted. Er det én ting de ønsker seg, er det å tenne gnisten hos ungdommen for å rekruttere til bransjen.
   – Vi sier nei til jobber fordi vi ikke har nok kapasitet. Behovet for fagfolk er stort, samtidig har vi hatt blandede erfaringer med lærlinger. Hos oss er det største problemet å få dem interessert i faget. Du får arbeid på dagen hvis du er interessert. Jeg tror jo et slikt hjelpemiddel kan skape interesse, sier Marhaug.
   Rigmor Sandvik, som er sveiser hos Skarvik, er nysgjerrig og ønsker å teste ut simulatoren egenhendig. Hun bruker et øyeblikk på å bli komfortabel med VR-brillene og hjelm, før hun tar fatt på sveisestykket med et utstyr som minner henne kraftig om sveisepistolen hun bruker til daglig. Hun blir litt svimmel først, før hun venner seg til den kunstige slippdokken, som tross alt ikke er så ulik det miljøet hun hører hjemme i.
   – Dette var utrolig virkelighetsnært. Og artig, slår Sveiser Rigmor Sandvik fast.
Sandvik forteller at hun valgte yrket på grunn av dets mange fordeler.
   – Jeg håper dette kan bidra til at ungdommen får øynene opp for sveiseryrket. Jeg tror ikke alle er klar over mulighetene det gir. Det er et spennende og variert yrke med god lønn og veldig gunstige arbeidstider, sier hun.
Kollegene observerer nysgjerrig og årvåkent introduksjonen av sveisesimulatoren. For kanskje kan det oppdages noen talenter her som kunne styrket arbeidsstokken? Mareliussen opplyser at det utdannes kun 15 sveisere i Nordland i året.
– Det er krise i bransjen, og corona har vist oss hvor avhengige vi har gjort oss av utenlandsk arbeidskraft. Er det én ting vi trenger, så er det engasjert og lærelysten ungdom til å styrke industrien og gjøre oss mindre sårbare, sier prøvenemnd-representanten.
   Kontakt mellom hode og hender – det er det det handler om
Nå går du for fort. Nå er du for langt unna. Nå er du for nært. Nå er det for mye trykk. Er posisjonen og vinkelen rett? Brukeren får tilbakemelding på hva som er gjort feil og hva som må rettes opp for å bli godkjent. Også lærerne kan følge med og gi tilbakemelding i underveis Alle parametere loggføres mot den enkelte brukeren og kan hentes frem til enhver tid.
   – Å opprette kontakt mellom hode og hender, det er det det handler om. Og for å få det til er det én ting som gjelder: Mengdetrening, slår faglærer Knut Harald Johansen fast.
De håper simulatoren kan bidra til å få opp søkertallet til linja, som i dag har 16 elever på førsteåret og 14 elever i andreårs-kullet. Johansen gleder seg stort over engasjementet han ser akkurat nå.
   – Det er veldig gledelig det som vi ser skje på skolen akkurat nå. Elevene blir veldig motiverte, og mange har allerede lagt ned mange treningstimer på kveldstid og utenfor skoletid, som de ellers ikke ville hatt. Den har allerede blitt et verdifullt supplement til sveisetreninga, sier Johansen.
Og det helt uten gass, røyk, varme og de helsefarene som gjør at ordinær sveisetrening på skolen må utføres under tett oppsyn. Skolen estimerer med at simulatoren vil spare dem for en sekssifret sum i utgifter.
   – Vi har ikke regnet på det eksakt, men sveising er kostbart med tanke på sveisetilsats, gass og materialkostnader. Med dette utstyret kan de øve seg nærmest ubegrenset, sier faglæreren.

Tilbakemelding i klartekst

Også Mareliusen har tro på dette nye verktøyet.
   – Det er klart, simulatoren kan ikke erstatte virkelig sveising. Men her får du en detaljert tilbakemelding i klartekst som du ikke kan få fra et stykke metall. Til grunnleggende utdannelse er dette bra, selv om du ikke blir utlært. Det er klart dette forsterker sveiselinja på en god måte, sier Gøran.
Utsiktene ser gode ut for TIP-elevene i Svolvær, som mottar flere jobbtilbud i løpet av denne formiddagsstunden enn man i øvrig arbeidsliv kan forvente i løpet av et helt liv.
Omsider tar de matpause og blir sittende å diskutere opplevelsene mellom munnfullene av brødskiver.   
   Andreårseleven Israr Hodkhet er en av elevene som opplever å ha blitt litt tryggere på parametere, oppsett og sveiseprosedyrer ved å ta simulatoren i bruk. Han er en av dem som har bestemt seg for å forfølge yrkesretninga videre og ta fagbrev i sveising.
   – Jeg er mye i verkstedet for å trene hands on med sveising. Når jeg plukker opp sveisepistolen i simulatoren, føles det som å sveise i virkeligheten. Det er veldig realistisk. Fra lydene til bevegelsene, det kan nesten sømløst overføres til “ekte” sveising, sier Hodkhet fast.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no