Meny
06.11.2022

Støtter fire fremtidsrettede bygginnovasjoner

Dyrkbare byggematerialer. Gjenbruk av massivtre. En tryggere og bedre taumoped. Boligbygging på kjøpers premisser. Disse fire bygg- og anleggsrelaterte prosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA. 

Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild 

Nær to millioner kroner skytes nå inn i prosjektene til NoMy, AAK Safety, Splitkon og Usbl gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

 – Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det ifølge Bull godt gjort å komme gjennom nåløyet, slik NoMy, AAK Safety, Splitkon og Usbl har gjort med sine prosjekter.

 – Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 Norwegian Mycelium (NoMy): Finner miljøhjelp hos soppen

Byggebransjen står for 38 prosent av menneskehetens klimautslipp, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Samtidig finnes det få miljøvennlige alternativer til brannhemmende og lyddempende byggematerialer.

 Vi må slutte å produsere, men heller dyrke fram nye materialer. Det mener NoMy. Med EY Doberman på laget ønsker de å utforske hvordan soppriket kan hjelpe oss med å forvandle restråstoffer fra blant annet tre- og ullproduksjon til nye og bærekraftige byggematerialer som tilfredsstiller både tekniske og estetiske krav.

 Prosjektet får en klar anbefaling fra juryen:

 «Mycelium tar tak i et stort miljøproblem og utforsker nye bærekraftige løsninger på dette problemet. Et velykket prosjekt vil ikke bare gagne byggebransjen, men trolig ha overføringsverdi til en rekke andre bransjer.» skriver juryen.

 Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 AAK Safety: Brukervennlig trygghet for arbeid i høyden

I sommer skjedde det 47 alvorlige ulykker på norske byggeplasser. I over 30 år har AAK Safety levert kompetanse på arbeid i høyden – både gjennom kurs, produkter og løsninger. Taumopeder har vært et produkt i sortimentet til AAK Safety i en årrekke, men på grunn av endringer hos produsenten mistet de rettigheten til dette produktet. Derfor ønsker de nå å produsere sin egen, trygge taumoped.

 Dagens taumoped er forholdsvis kostbar og er derfor ikke tilgjengelig for alle. Ved hjelp av designerne i Anunatak vil sikkerhetsselskapet nå utvikle et produkt som tar utgangspunkt i behovene og forutsetningene til mange forskjellige brukere. Taumopeden skal være både sikker, effektiv, brukervennlig og bærekraftig.

 «Dette er en bransje som tradisjonelt innoverer basert på tekniske løsninger. Ved å søke god brukerinnsikt og brukerinvolvering ved hjelp av designmetodikk vil de kunne avdekke nye behov og konkurrerende løsninger i sitt marked,» skriver juryen.

 Prosjektet får 350 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 Splitkon: Vil gjenbruke massivtre

Massivtre er et fleksibelt, bærekraftig og praktisk byggemateriale som brukes i mange næringsbygg og boliger. Dessverre kan ikke avkapp fra vinduer og døråpninger gjenbrukes. Dette blir i stedet til fyringsbriketter.

 Splitkon er Norges eneste storskalaprodusent av massivtre, og har en av verdens største massivtrefabrikker. Sammen med Cook Haffner Architecture Platform skal de nå se nærmere på hvordan produksjonsrester kan få nye bruksområder. Målet er å redusere både miljøbelastningen og kostnadene ved å bruke massivtre.

 Juryen er svært begeistret for prosjektet.

 «Prosjektet eksemplifiserer god bruk av design i tidlig fase for å utforske både problemer og muligheter ved et restmateriale bedriften i dag ikke får inntjening på. Søkeren er en betydelig aktør i markedet og et vellykket prosjekt har stor overføringsverdi til andre i bransjen,» skriver juryen.

 Prosjektet får 480 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 Usbl: Tar bruker inn i boligutviklingen

Utviklingen av byggeprosjekter er både innviklet og tidkrevende, og avstanden mellom utvikler og kjøper kan være lang. Det gjør terskelen høy for å ta fremsynte valg som reduserer CO2-utslipp og øker den sosiale bærekraften i prosjektene.

 Boligbyggerlaget Usbl forvalter nesten 1700 borettslag og er en betydelig byggherre. Med designhjelp fra Comte Bureau ønsker de nå å utvikle metodikk for brukerinvolvering og samskapning. Ved å sette kundens behov i sentrum, håper Usbl å utvikle enda bedre boligmiljøer og skape forståelse og betalingsvilje for bærekraftige kvaliteter.

 Juryen mener prosjektet demonstrerer hvordan brukerorienterte og designdrevne prosesser bør spille en sentral rolle når private aktører driver med stedsutvikling.

 «Dette prosjektet utfordrer dagens prosesser i virksomheten, med ønske om å implementere en mer brukerorientert prosess inn i brukermanualen og sikre at dette blir en del av forretningsmodellen. USBL ser at denne tilnærmingen kan gi dem et konkurransefortrinn i utvikling av fremtidens bolig,» heter det i juryvurderingen.

 Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA

 Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

 I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 – Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

(Pressenytt)

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no