Meny
15.02.2022

Stort marked for elektrobransjen

– Følges avhendingsloven til punkt og prikke, kan det åpne seg et stort marked for elektro- og takstbransjen og boligselgere, sier daglig leder Jon Henrik Leere i Elektroskolen.

Elektroskolen.no et fire timers nettbasert kurs for installatører og montører som tar for seg problemstillingene fra salg av bolig til kontroll av det elektriske anlegget. – Her tar vi for oss anerkjente takstprinsipper som vil gi dem trygghet i rollen som kontrollører, sier daglig leder Jon Henrik Leere i Elektroskolen.

– På vårt nettbaserte kurs tilpasset installatører og montører, får de kunnskap om loven og markedspotensialet samt noen feller som bør unngås. Det er et stort behov for å kvalitetssikre det elektriske anlegget i boliger som er til salgs. Slike oppdrag kan utføres av en elektroinstallatør, sier Leere. Han kan fortelle at enkelte boligkjøpere har opplevd branntilløp før de har overdratt boligen. – Hovedsakelig skyldes det dårlig tilstand i det elektriske anlegget. Oppgir ikke boligselgeren den reelle tilstanden i anlegget, kan kjøperen kreve oppgradering av anlegget, eller avkortning tilsvarende installasjonsprisen fordi de på forhånd ikke ble orientering om tingenes tilstand. Her kan det åpne seg store markedsmuligheter for elektrobransjen dersom de bruker tilgjengelige standardverktøy til å avdekke mangler og si noe om «rikets tilstand».

Nettbasert kurs
Fallgruvene er mange og erstatningskostnadene store sluntrer man unna på kravene. Derfor tilbyr Elektroskolen.no et fire timers nettbasert kurs for installatører og montører som tar for seg problemstillingene fra salg av bolig til kontroll av det elektriske anlegget. – Følges det ikke opp kan de bli ansvarliggjort. På kurset tar vi for oss anerkjente takstprinsipper som vil gi dem trygghet i rollen som kontrollører. Boligkjøpere får dermed et bedre beslutningsgrunnlag. Vi tilbyr også en nettbasert eltakstutdanning over ti dager der vi bl.a. dykker ned i eierskiftesaker. Hva betyr det for boligeier som har kjøpt og flyttet inn i boligen dersom de avdekker betydelige feil og mangler i elanlegget?

Kompetanseheving
– Nylig gjennomførte Elektroskolen et pilotkurs på eltakst. Majoriteten av kursdeltakere var ikke klar over forholdene i den nye avhendingsloven og markedsmulighetene den kan gi elektrobransjen. Her må det et skippertak til for å heve kompetansen, sier Leere. – Vi registrerer at flere byggtakstmenn nå kontakter eltakstmenn for å avdekke farlige installasjoner.

Store erstatningskostnader
– Vet du ikke hva du begir deg ut på med avhending av bolig, kan det få store konsekvenser. I enkelte tilfeller har det kommet krav mot takstmann, installatør og montør der man i etterkant av boligkjøp har avdekket alvorlige feil i elanlegget. Flere Høyesterettssaker viser til at man som profesjonell aktør må ha et minimumskunnskapsnivå om slike saker. Unnlater man å si noe om feil, mangler og risikoforhold, kan du bli sittende med hele ansvaret og erstatningsbeløp på flere hundre tusen kroner.

Bedre beslutningsgrunnlag
Leere oppfordrer flere til å delta på det fire timers nettbaserte kurset som tar for seg avhendingsloven eller den nettbaserte 10 dagers eltakstutdanningen. – Det vil gi dem større trygghet i rollen som kontrollører slik at boligkjøpere får et bedre beslutningsgrunnlag når de kjøper boligen. Vi må også unngå at ufaglært arbeidskraft blir satt til å utføre installasjonsarbeid. Årlig kjøpes det elmateriell for flere milliarder kroner som monteres ulovlig i norske boliger. Vi avdekker også at boligselgere mekker på eget anlegg eller overlater det til en kompis. Slike forhold kan i verste fall dra ned boligprisen. Skjulte anlegg i vegger er vanskelig å oppdage for en lekmann. Derfor må du ha riktig kunnskap og verktøy for å avdekke farlige forhold.

Styrk samarbeidet
For mange er den nye avhendingsloven vanskelig å forstå. Inntrykket er at takstmannen har det fulle og hele ansvaret for tilstanden i boligen. – Det er ikke riktig. En takstmann har ikke lov å måle om f.eks. jordingen i installasjonen er i orden. Dette kan kun utføres av en montør. I 10 prosent av gamle og nye installasjoner som vi har kontrollert, har det manglet jordforbindelse der jordelektroden er fraværende. Mange eldre boliger har heller ikke jordfeilbrytere. Oppstår det lysbue kan det forårsake branner, sier Leere. Han mener tiden derfor er moden for å styrke samarbeidet mellom takstmenn og elektroentreprenører. – Det kan være med på å avverge mangelfulle kontroller og farlige hendelser. Behovene er store for slik spesialkompetanse i hele landet, sier han til slutt.« Tilbake

 CMS by Makeweb.no