Meny
20.12.2016

Store muligheter for energisparing i treindustrien

Treindustrien i Norge er en «grønn industri» og en sentral leverandør av treprodukter til byggenæringen. Produktene har lavt CO2-fotavtrykk og benytter fornybar energi i produksjonen. Nå kan industrien bli enda «grønnere» ved at energiforbruket kan senkes ytterligere.

I prosjekter finansiert av Enova har sagbruket Bergene Holm, avdeling Haslestad og Treteknisk utviklet rutiner for energisparing som sammen med utførte energitiltak viser en reduksjon i varmeforbruket på 20 prosent.
   Prosjektet hos Bergene Holm, avdeling Haslestad, har hatt fokus på å arbeide strukturert og regelmessig med energieffektivisering. Forankring internt i bedriften har vært avgjørende og det er etablert et «energiteam» som møtes jevnlig. Energiledelse har også fått sin naturlige plass i bedriftens «tørkemøter». Her fokuserer det nå på energiforbruket i produksjonsavdelingene, og det diskuteres frem forbedringstiltak.
   Fabrikksjef Håvard Omholt forteller: – Energiledelse har trigget masse engasjement, økt kompetansen og pekt på klare forbedringsområder i bedriften. Vi ser at det er mye å hente.
   Treteknisk kjenner treindustrien og produksjonssystemene godt og har lang erfaring i prosessutvikling sammen med industrien. I denne sammenheng har Treteknisk tatt i bruk et konsept for energiledelse som bygger på forskningsprosjektet Ecoinflow (www.ecoinflow.com). Prosjektet sammen med Bergene Holm avd. Haslestad startet i 2014 og ble finansiert av Enovas program for introduksjon av energiledelse i industrien.
   Marcus Olsson som har ledet arbeidet fra Treteknisk sin side, peker på at dette er et langsiktig arbeid. Han sier samtidig at positiv innstilling i bedriften og god organisering gir muligheter til store gevinster på relativt kort sikt. – I tillegg til energibesparelser vil programmet også bidra til rett tørkekvalitet og derigjennom påvirke produktkvaliteten og tørkekapasitet, forklarer han.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no