Meny
27.07.2017

Store besparelser med LED-lys i Boligsameiet Fossum Terrasse

Boligsameiet Fossum Terrasse har installert over 1000 LED-armaturer fra den norske STEINEL-leverandøren Vilan. Det er også montert LED nød- og markeringslys i trappeoppganger. – Besparelsene med LED-armaturer beløper seg til ca. 500 000 kroner, sier prosjektleder Sven Lunde i sameiet.

Lunde kan fortelle at LED-besparelsene i prosjektet vil bli benyttet til bygging av seks avfallssorteringsanlegg, som er kostnadsberegnet til ca. 4 millioner kroner.

Store besparelser
Sameiet Fossum Terrasse består av 404 leiligheter og to garasjeanlegg, som hver er 480 meter lange. – I slike prosjekter kan det oppnås besparelser på mellom 80 og 90 prosent sammenlignet med konvensjonell belysning, sier selger og leverandør av armaturene, Tom Kristiansen fra Vilan AS. – Meg bekjent er dette vår største installasjonen av garasjearmaturer både i Norge og Sverige, påpeker han.
   –30-35 prosent av den totale besparelsen kommer direkte fra skifte til LED-belysning. Den største besparelsen kommer imidlertid fra lysstyring. Fullt lys er på når folk er til stede. En innebygd dimmefunksjon i armaturen sørger for å redusere forbruket når folk ikke er til stede, og en fotocelle slår lyset av på dagtid. Med vår belysningsløsning reduseres behovet for vaktmestre, som må skifte lyskilder i tide og utide. De kan nå få bedre til andre og viktige oppgaver.

LED med sensorstyring
Sameiet Fossum Terasse hadde ikke noe valg da de gikk til anskaffelse av LED-armaturer med sensorstyring i garasjeanlegg og korridorer. – De gamle armaturene var utgått på dato og var brannfarlige. I korridorene var varmeutviklingen stor, og armaturplasten var i ferd med å gå i oppløsning. Derfor måtte lampene byttes ut omgående, sier Lunde, som forteller at Sameiet i hovedsak består av eldre mennesker. – Mange er over pensjonsalderen. De er ikke så opptatt av teknikk, men at lyset fungerer. Eldre mennesker har normalt dårligere syn og er avhengig av riktig belysning for å dekke lysbehovet. Jeg har, bank i bordet, ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra beboerne.

Fire anbydere
I 2015 kjempet fire anbydere om kontrakten på Fossum Terasse. 40 LED-armaturer fra forskjellige leverandører ble prøveinstallert for å se hvordan de fungerte i praksis. – De færreste overholdt våre kvalitetskrav. Etter en nøye evaluering falt valget på Ørnulf Wiig Installasjon AS, som hadde det beste tilbudet på belysningsarmaturer med sensorstyring fra Vilan AS, sier Lunde. Han legger til at belysningsleverandøren var den eneste som var i stand til å levere LED-armaturer med metallskjerming av sensoren. – Denne lille detaljen gjorde det mulig å unngå unødvendig tenning av armaturene når heisen passerte forbi hver etasje. Når vi først skal utnytte sensorteknikk, er det viktig at vi har et system som sparer energi og som også kun gir oss lys når vi trenger det.

Viktig oppdrag
I 2001 fikk Ørnulf Wiig Installasjon AS sitt første oppdrag på Sameiet Fossum Terasse. Installatøren har frem til i dag hatt flere service- og vedlikeholdsoppdrag i boligsameiet. – I forkant av anbudet i 2015 gjorde vi et grundig forarbeid og leverte et komplett tilbud der vi avdekket alle brukerbehov. Frem til februar 2016, da oppdraget ble avsluttet, skiftet vi ut all belysning i to garasjer hver på 480 meter, alle fellesarealer, oppganger, boder og utebelysning med over 1000 LED-armaturer. I oppgangene er armaturene montert med nød- og markeringslys. I gjennomsnitt var 3–4 montører involvert i utskiftningsarbeidet, sier servicesjef Knut Kristiansen hos installatøren.

Integrert sensorstyring
Vilans LED-armaturer har en levetid på over 50 000 timer. – Det vil gi kunden flere års energibesparelse, sier Kristiansen. Han kan fortelle at de i garasjene har levert LED-armaturen STEINEL RS PRO 5800 med sensorstyring. LED-armaturen har integrert Dali-grensesnitt som kan sammenkoble opptil 15 slavearmaturer på en masterarmatur. – I garasjeanlegget er det et grunnlys på 20 prosent som økes til 100 prosent der det er bevegelse. Lyset følger alle bevegelser og dimmes ned etter at bilene/beboerne har forlatt området, sier Tom Kristiansen.   
   – I trappehus og korridorer har vi montert armaturen RS Pro LED S1 med høyfrekvenssensor fra STEINEL. Det er et forsinkelsesfritt LED-lys hvor sensoren reagerer raskt på bevegelse fra mennesker og når dører åpnes. Armaturen har en moderne design der LED-temperaturen kontrolleres og sikrer lang levetid. Det er også mulig å kople flere armaturer sammen til en gruppe ved hjelp av innebygd trådløs kommunikasjon.

Kutter energiforbruket
– Fortsatt er det mange borettslag som benytter gamle og utgåtte armaturer som er store energisluk. For mange vil overgangen til LED redusere energiforbruket og behovet for jevnlig utskiftning av konvensjonell belysning. Boligsameiet Fossum Terrasse har oppnådd store energibesparelser, sier Knut Kristiansen. I dette prosjektet har vi også hatt ansvaret for å renovere alle hovedtavler og utfører årlig intern kontroller av det elektriske anlegget. – Vi har også montert 50 ladestasjoner for elbiler. I Boligsameiet Fossum Terrasse hadde Vilan prosjektansvaret og de har hele tiden etterlevde våre krav til rettidige leveranser.
 
Stor på boligbygging, service og vedlikehold
Ørnulf Wiig Installasjon ble etablert i 1946, har 65 medarbeidere og omsetter årlig for ca. 90 millioner kroner. – Vi er store på boligbygging, service- og vedlikehold, sier Knut Kristiansen, som har ansvaret for service- og vedlikeholdsavdelingen med til sammen 23 montører. – Vi driver med rehabilitering og service på sterk- og svakstrøminstallasjoner i Oslo, Asker og Bærum. Markedet for elektroinstallasjoner har aldri vært bedre enn nå med sterk vekst i boligbygging. Vi har mye å gjøre, men det største problemet er å få tak i nok elektrikere til å bekle våre stillinger.

Stor leveranse i Norge og Sverige
– Dette er en av våre største enkeltleveransen til garasjer, korridorer og trappeoppganger med LED-, nødlys- og IP65-armaturer i Norge og Sverige. Skal slike prosjekter bli en suksess, må både installatørbedrifter, leverandører og grossister innlede et nært samarbeid. En annen viktig suksessfaktor er rettidige leveranser. Fra vi bestiller LED-armaturer hos vår tyske hovedprodusent STEINEL til de er fremme hos kunde, tar det få dager sammenliknet med leveranser fra f.eks. Asia, der det tar flere måneder. I forbindelse med endringer i armaturleveransene til Sameiet Fossum Terasse, klarte vi sammen med STEINEL å unngå forsinkelser, sier Tom Kristiansen. Han legger til at STEINEL på verdensbasis er ledende på forskning og utvikling av sensorteknologi. – Det gjør våre LED-armaturer godt egnet for denne type prosjekter, avslutter han.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no