Meny
11.06.2015

Stor oppslutning om kurs i levendelagring

Nå er det fiskehotell som gjelder. Nofima har stor pågang fra aktører i alle deler av fiskerinæringen som vil lære hvordan de skal gå fram for å lagre villfisk levende.

Stadig mer torsk lagres levende i merder. I 2013 var 1700 tonn torsk innom fiskehotellene, og hittil i år er 5500 tonn torsk lagret levende, en økning på 40 prosent fra i fjor. Ved å lagre torsken levende på fiskehotell utvides sesongen, og man sikrer tilgang på fisk av høy kvalitet som kan selges til en god pris når markedet er klart for den.
   Den store interessen for levendelagring av torsk, både hos fiskere og fiskekjøpere, skaper behov for å utdanne og kurse aktørene i teknikker og metoder. Nye forskrifter og regelverk stiller også nye krav til næring, forvaltning og direktorater.
Kurset som nylig ble holdt i Honningsvåg er første skritt på veien mot mer formelle kurs rettet mot de som lagrer fisk levende. Nofima samarbeider med blant andre Havforskningsinstituttet, Mattilsynet og Norges Råfisklag om å gjennomføre kurset.
   – Tilbakemeldingene fra deltakerne er veldig positive, og de etterspør allerede når neste kurs skal avholdes, sier forsker Charles Aas i Nofima.

Hele næringen representert
De 35 deltakerne på kurset jobber i alle ledd i næringen, både fiskere, folk som jobber på mottak, selgere og tilbydere av konsulenttjenester. Blant deltakerne var også elever og faglærere fra Havbruk, fiske og fangst-linja ved Nordkapp videregående skole.
På grunn av den store etterspørselen planlegger Nofima ett eller to kurs innen samme tema foran neste års sesong.

Teori og praksis
Kurset denne gangen gikk over to dager, med både teori og besøk på anlegg hvor levende villfanget torsk sto i merd.
   Kursopplegget var delt inn i følgende tre deler:
• Grunnleggende teori innen fartøy, fangst, transport, mottak, mottaksmerd, røkting og fiskevelferd
• Praktisk del på merdanlegget i Nordvågen med fokus på mottak av fisk, sortering, røkting og velferd
• Hospiteringsdel der fiskerne fikk tilbud om å være med fartøyene Ballstadøy og Olagutt ut på fiske
  
Kurset var finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom Innovasjon Norge. Kursholdere var forskerne Bjørn-Steinar Sæther, Ragnhild A. Svalheim og Tor H. Evensen fra Nofima og forskerne Bjørnar Isaksen og Odd-Børre Humborstad fra Havforskningsinstituttet.

Kilde: mynewsdesk.com

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no