Meny
01.04.2020

Stor interesse for bløggebåter

Norge var tidlig ute med utvikling og bruk av bløggebåter. Det har vært stille en stund, men nå har næringen virkelig fått øynene opp for løsningene der fisken bedøves og avlives ved merdene, før den fraktes til land.

Foredelene med bløggebåt er at håndteringen av fisken reduseres, slik at fisken opplever mindre stress. Dette vil kunne bidra til økt dyrevelferd og bedre kvalitet på fisken. I tillegg går båtene som tette skip, slik at smittefaren nærmest elimineres.
   – Dette skyldes nok både at teknologien er på plass, og at næringen ser at dette fungerer, forklarer Frode Håkon Kjølås EVP Concept & Aqua i Optimar.
Det et siste halvannet året har Optimar levert skreddersydde løsninger til et en rekke større og mindre bløggebåter, og opplever nå en enorm interesse i markedet.
   – Bløggebåt er en del av fremtiden. Det er mange i bransjen som snakker om det, men så langt er det relativt få som har gjort noe med det, forteller Kjølås.
Mindre stress for fisken
   Kort forklart brukes altså en bløggebåt til å pumpe inn fisk, bedøve og avlive den ved merdene på oppdrettsanleggene. Når fisken er ferdig utblødd, går den i en nedkjølt tank fram til den blir levert til land, der fisken sløyes og pakkes.
   En av fordelene ved å bruke bløggebåt er at man reduserer håndtering av fisken.
   – Jo mindre håndtering, jo mindre stress blir det for fisken. Dette vil kunne bidra til økt dyrevelferd og bedre kvalitet på fisken, forteller Kjølås.
Optimar har utviklet sine egne varianter av “stun-and-bleed”, eller bløgging om du vil, basert på patenterte metoder.
   – Vi er svært opptatt av best mulig bedøving og avlivning av fisken, og har utviklet en rekke gode metoder for dette. At bløggebåt-løsningene våre fungerer og er populære, ser vi tydelig ved at tidligere kunder bestiller igjen og igjen.

Fleksible løsninger

Veien til en bedøvet og bløgget fisk er mange, og det er et stort spenn i de ulike løsningene Optimar leverer, både med tanke på teknologi og kapasitet. Det kan være alt fra helautomatiske løsninger i en båt som har kapasitet til å pumpe 100 tonn fisk i timen, til manuell håndtering i en båt som tar 10 tonn i timen.
   – Når du skal bløgge en fisk, kan du gjøre det manuelt, maskinelt eller ved bruk av robot. Når du skal bedøve fisken kan du gi den et slag i hode eller bruke elektrisitet. Alle båter er ulike og unike, det er også våre løsninger, forteller Kjølås.
Han understreker at gode løsninger og innovative produkter alltid er et resultat av det gode samspillet med kundene.
   – Det er kundenes behov som driver utviklingen videre, og som gjør at vi kan lage de beste løsningene.

To kategorier

Optimar leverte sin første bløggebåt for nærmere to år siden, og har siden da levert til en rekke større og mindre båter. I hovedsak skilles det i følge Kjølås mellom to typer bløggebåter.
   – Det er de større, “rene” bløggebåtene, som har kapasitet til å ta ombord en dagsproduksjon til et slakteri på land.
   – I tillegg er det levert en del mindre bløggebåter de siste årene. Disse benyttes ofte i forbindelse med håndterings- og avlusingsoperasjoner, forklarer Kjølås.

Bærekraftige løsninger
VOLT Services, et datterselskap av Remøy Management, har straks to bløggebåter i sin flåte med løsninger levert av Optimar. Og flere i bestilling.
   – Vi har sterk tro på at bløgging vil bli et godt supplement til brønnbåtene for næringen i fremtiden. Vi jakter hele tiden på bærekraftige løsninger som gir god fiskevelferd og god kvalitet på produktet, sier Robert Søviknes, Operasjonssjef akva i Remøy Management.
   Det siste året har de høstet erfaringer med den ombygde VOLT Collector II, og i mai i år står den nybygde helautomatiske beredskaps-bløggebåten VOLT Collector I klar. 

Reduserer smittefaren

Søviknes er tydelig på hva han mener er fordelene med bløggebåt.
   – Det handler om fiskevelferd og biosikkerhet. Det at fartøyene går som tette skip, gjør at sjansen for å dra med seg smitte fra lokaliteter er nærmest eliminert. Du har god kontroll på fisken du har om bord og utsetter den samtidig for mindre stress ettersom den bedøves og avlives ved merdkanten. Fisken kjøles også raskt ned før den fraktes til land. Dette vil ha betydning for kvaliteten på fisken, avslutter han.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no