Meny
11.04.2016

Stillasvett på nett

Toril Elsa Torp er kursansvarlig i Instant Norge AS, som blant annet driver med opplæring av stillasbyggere.

Første januar i år kom det nye regler for stillas. Reglene innebærer at alle som skal bygge stillas over to meter, må ha dokumentert opplæring. Mange som arbeider med stillas, er usikre på hva som kreves av dem nå, og noen er frustrerte over tidkrevende og fordyrende regelendringer.
   De nye reglene er et ledd i utviklingen for å heve kompetansen og sikkerheten ved arbeid i høyden.
   Toril Elsa Torp er kursansvarlig i Instant Norge AS, som blant annet driver med opplæring av stillasbyggere. Hun er glad for at lovgiver fortsetter å prioritere sikkerheten i bygge- og anleggsbransjen, og for at reglene nå presiseres i større grad enn tidligere. I en bransje med mange farlige arbeidssituasjoner er det bra at arbeidstakernes liv og helse gis prioritet, mener hun.

Også ulemper
Men Torp peker også på at reglene har noen ulemper: – Det er dessverre slik at også de som har lang erfaring med å bygge stillas, nå må få dokumentert opplæring for å være på rett side av loven. Jeg har snakket med flere som har tiår med stillaserfaring, men som nå må på skolebenken for å formalisere kompetansen sin – og som naturlig nok er frustrerte over dette.

Nettkurs
Instant Norge AS har jobbet i over et halvt år med å utvikle stillaskurs tilpasset de nye reglene. Kursene for stillasmontering fra 2 til 5 meter, 2 til 9 meter og over 9 meter er akkurat lansert på deres nettsider instantkurs.no. I tillegg tilbyr de kurs for brukere av stillas.
Torp håper stillaskursene på nett vil være en fleksibel og enkel løsning for alle de som nå må få dokumentert opplæring.
   – Nettkursene gjør det mulig å få dokumentert opplæring på egne premisser. Man kan ta kursene når som helst og hvor som helst. Hver enkelt deltaker kan bruke den tiden han eller hun virkelig trenger for å lære seg innholdet i kurset. I tillegg slipper man å være borte fra jobb én eller flere dager; i stedet kan man ta kurset litt nå og da.
   Instant Norge har fått svært positive tilbakemeldinger på de nye stillaskursene og gleder seg nå til å kunne tilby kursene til alle. Den nettbaserte løsningen gjør det enkelt å få den lovpålagte opplæringen på en så pedagogisk og komfortabel måte som mulig. Kursene har blitt lansert på norsk, men vil i løpet av kort tid også dekke engelsk, polsk og litauisk.
   Stillaskursene er tilgjengelige på instantkurs.no  

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no